Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Βόλου για ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών
Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Βόλου για ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Βόλου για ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών

Ομόφωνη απόφαση για την παράταση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου που συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα εκτάκτως για το θέμα.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δε δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή πρέπει να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

η) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδειά τους.

θ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ζημιές σε σιτηρά και ελαιόδεντρα στον Δήμο Ρήγα Φεραίου - https://t.co/fdOxEgvCfq -

  • Αίγυπτος: Ο νέος χάρτης μετά τη συμφωνία για το οικόπεδο - https://t.co/B9ImIdtkMe -

  • Αναθεώρηση διαδικασιών εκπαίδευσης για τους χειριστές μηχανημάτων έργου μέσω πιστοποιημένων σχολών… - https://t.co/wqKyBUbKMl -

"Αλιεύοντας" την είδηση