Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » ΟΛΒ: Απαιτείται επικαιροποίηση του εκπονημένου και κατατεθειμένου Προγράμματος Ασφαλείας Υδατοδρομίου Βόλου
ΟΛΒ: Απαιτείται επικαιροποίηση του εκπονημένου και κατατεθειμένου Προγράμματος Ασφαλείας Υδατοδρομίου Βόλου

ΟΛΒ: Απαιτείται επικαιροποίηση του εκπονημένου και κατατεθειμένου Προγράμματος Ασφαλείας Υδατοδρομίου Βόλου

Απαιτείται η επικαιροποίηση του εκπονημένου και κατατεθειμένου Προγράμματος Ασφαλείας του Υδατοδρομίου Βόλου, μεταξύ άλλων ζητημάτων, σύμφωνα με την ΟΛΒ Α.Ε. , ενώ η υλοποίηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων – επικαιροποιήσεων έχει ήδη δρομολογηθεί.Tα παραπάνω  αναφέρει η διοίκηση της ΟΛΒ ΑΕ  με αφορμή τις εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με τη δημιουργία και λειτουργία των υδατοδρομίων στη χώρα.

Επίσης κάνει έγινε γνωστό ότι  «ο φάκελος για την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας του Λιμένα Βόλου υποβλήθηκε στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών Αξιοποίησης Αεροδρομίων ΤΕΜΑΑ (πρώην ΔΠΣΑΑΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην ΔΠΣΑΑΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) με αρ. πρωτ. 52515/18.10.2013. Η του υποβληθέντος φακέλου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4146/2013.

Αφού κατατέθηκαν σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία όλα τα απαραίτητα προς έγκριση έγγραφα και μελέτες για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου Λιμένα Βόλου, η ΟΛΒ ΑΕ με το υπ' αριθμ. πρωτ. 35949/11.05.2018 έγγραφό της προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητούσε τον τελικό επιτόπιο έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.
Στο σημείο αυτό οι διαδικασίες σταμάτησαν σε αναμονή της ψήφισης του νέου νόμου για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων. Μετά την ψήφιση του Ν.4568/2018, η ΟΛΒ ΑΕ με το υπ' αριθμ. 4952/24.10.2018 έγγραφό της προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμιζε πως είχε φτάσει στο τελικό στάδιο για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου και ζητούσε εκ νέου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μας απέστειλε προς απάντηση το Δ29Γ/83480/2319/14-02-2019 έγγραφο, με το οποίο μας ζητούσε να υποβάλουμε εκ νέου αίτηση για άδεια ιδρύσεως υδατοδρομίου σύμφωνα πλέον με τις απαιτήσεις του Ν.4568/2018, λαμβάνοντας υπόψη μας όλες τις τροποποιήσεις που απαιτούνταν σύμφωνα με τις καινούριες διατάξεις.
Στις 20-05-2019 μας κοινοποιήθηκε η Εγκύκλιος με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση «Άδειας Ίδρυσης Υδατοδρομίου» από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τον Ιούνιο του 2019 κατόπιν επίσκεψής μας και ς με την υπεύθυνη διαχείρισης του φακέλου της ΟΛΒ ΑΕ στο Υπουργείο Μεταφορών, Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, κα Παπανικολάου, καταλήξαμε στις αλλαγές που χρειάζονται στον ήδη υποβληθέντα φάκελό μας, με σκοπό να αποκτήσουμε την άδεια ίδρυσης του Υδατοδρομίου Λιμένα Βόλου.

Χωροθέτηση επιβατικού σταθμού στο κτίριο «Ιάσων»

Αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω:

• Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.4568/2018 οι ελάχιστες κτιριακές υποδομές που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες:

α) κτιριακή ή άλλη υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ασφαλείας ελέγχου επιβατών και αποσκευών
β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη,
γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων ς των δύο φύλων και ατόμων με κινητικά προβλήματα ανάλογα με τoν αριθμό επιβατών. Αν οι αυτοί δεν βρίσκονται μέσα στο χώρο αναμονής των επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού.
Με τις προηγούμενες διατάξεις, ο οικίσκος που βρίσκεται στην Κεντρική Προβλήτα και είχε καθοριστεί ως χώρος αναμονής και ελέγχου των επιβατών επαρκούσε. Τώρα με τις αλλαγές ο οικίσκος επαρκεί μόνο ως χώρος αναμονής των επιβατών.

Θα πρέπει λοιπόν ως βέλτιστη λύση να χωροθετηθεί ένα τμήμα του επιβατικού σταθμού «Ιάσων» ως χώρος ελέγχου των επιβατών και των επισκεπτών και ως χώρος ς των δύο φύλων και ατόμων με κινητικά προβλήματα. Βάσει αυτής της ουσιώδους αλλαγής έπονται και όλες οι απαραίτητες διορθώσεις στα υπόλοιπα έγγραφα του φακέλου.

1) Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. ε θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση και εκτύπωση τεσσάρων επιπλέον αντιτύπων (11 συνολικά) του Ναυτικού Χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις.

2) Επικαιροποίηση και εκτύπωση δυο επιπλέον αντιτύπων (καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8,παρ.στ) του Ν.4568/2018 απαιτείται η υποβολή συνολικά πέντε αντιτύπων)του χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84.

3) Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. ζ Εκπόνηση οριζοντιογραφίας σε έξι (6) αντίτυπα του χώρου του υδατοδρομίου κατάλληλης κλίμακας, τουλάχιστον 1:500, ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτηριακές υποδομές και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Επίσης επί του σχεδίου πρέπει να απεικονίζεται το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους και κατά την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.

4) Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. η Εκπόνηση κάτοψης κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία πρέπει να αποτυπώνονται οι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους.

Επιπλέον, επί του σχεδίου θα πρέπει να προβάλλονται οι εξοπλισμοί ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών ή φορτίου με σχετική περιγραφή τους. Η κάτοψη υποβάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Σχετικά με την απαιτούμενη από το Άρθρο 8,παρ.η) χρειάζεται η της υπεύθυνης δήλωσης στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η νομιμότητα των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και η οποία συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών διοικητικών πράξεων και εγκρίσεων που υπογράφεται από μηχανικό της ΟΛΒ ΑΕ.

5) Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. θ χρειάζεται η αλλαγή της απόφασης του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός ΧΖΛ (να καταγράφονται οι καινούριες εγκαταστάσεις).

6) Επικαιροποίηση και εκτύπωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, παρ.ι), ενός αντιτύπου ακόμη του τοπογραφικού διαγράμματος, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται:

αα) οι οριογραμμές αιγιαλού-ς και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το Φύλλο της Εφς της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η απόφαση καθορισμού, το οποίο και θα αναγράφεται επ' αυτού,
ββ) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,
εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.

7) Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. ιγ επικαιροποίηση της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διότι στην σελίδα πέντε περιγράφονται οι εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.

8) Απαιτείται η επικαιροποίηση του εκπονημένου και κατατεθειμένου Προγράμματος Ασφαλείας του Υδατοδρομίου Βόλου. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας του Υδατοδρομίου Βόλου σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ.ιε),του Ν.4568/2018 απαιτείται να κατατεθεί στο Τ.Ε.Μ. σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

9) Απαιτείται η επικαιροποίηση του εκπονημένου και κατατεθειμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης του Υδατοδρομίου Βόλου. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης του Υδατοδρομίου Βόλου σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ.ιστ),του Ν.4568/2018 απαιτείται να κατατεθεί στο Τ.Ε.Μ. σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

Η υλοποίηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων – επικαιροποιήσεων έχει ήδη δρομολογηθεί.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση