Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Μελέτη ολοκλήρωσης της προβλήτας Νο3 στο λιμάνι του Βόλου
Μελέτη  ολοκλήρωσης της προβλήτας Νο3 στο λιμάνι του Βόλου

Μελέτη ολοκλήρωσης της προβλήτας Νο3 στο λιμάνι του Βόλου

Το « φως» δόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, σχετικά με το της μελέτης ολοκλήρωσης της προβλήτας Νο3, πρόταση που είχε υποβάλλει προς χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Πρόκειται για τη μελέτη ολοκλήρωσης του κρηπιδώματος του προβλήτα Νο-3 σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MasterPlan) λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 419 Τ.Α.Α./26-11-2013).

Το συνολικό μήκος του κρηπιδώματος που απομένει για την ολοκλήρωση της ανατολικής πλευράς και της κεφαλής του προβλήτα ανέρχεται σε 450μ. με ωφέλιμο βάθος εξυπηρέτησης τα -13μ..Το κρηπίδωμα θα αποτελείται από στήλες τεχνητών ογκολίθων εδραζόμενοι σε κατάλληλο πρίσμα από λιθορριπές έδρασης. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες επιχώσεις και επιστρώσεις για την δημιουργία χερσαίας ζώνης όπισθεν των κρηπιδότοιχων.

Οι μελέτες που πρόκειται να εκπονηθούν είναι οι ακόλουθες:

  1. Μελέτη Λιμενικού Έργου Επέκτασης Κρηπιδώματος Προβλήτα Νο-3

  2. Μελέτη επιστρώσεων-επιχώσεων χερσαίας ζώνης (Κατηγορία 11)

  3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  4. Στατικές Μελέτες Δαπέδων

  5. Ακτομηχανική Διερεύνηση

Το εκτιμώμενο κόστος της μελέτης είναι 350.000 ευρώ.

Το τεχνικό δελτίο πράξης για την ένταξη της μελέτης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, αναμένεται να υποβληθεί άμεσα από τις υπηρεσίες του Οργανισμού Λιμένος, ενώ μέχρι τέλος του έτους αναμένεται η απόφαση ένταξης της πράξης.

Το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται και στο master plan του λιμανιού του Βόλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σωκράτης Αναγνώστου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Είναι ένα πνοής που θα αναπτύξει την περιοχή και το ζητούμενο είναι, η άμεση ολοκλήρωση της μελέτης, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια για την ολοκλήρωση του έργου. Ενός έργου που πρόκειται να ενισχύσει την πολυδιάστατη φυσιογνωμία του λιμανιού και να φέρει πολλές δραστηριότητες».

Μεταφορά επαγγελματικής δραστηριότητας ιχθυεμπόρων στις νέες εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Βόλου 

Επίσης ο κ. Αναγνώστου απέστειλε επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με το θέμα μεταφοράς της  επαγγελματικής δραστηριότητας ιχθυεμπόρων στις νέες εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Βόλου.

Στην επιστολή αναφέρεται:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κ. Υφυπουργέ

Αναφορικά με ζήτημα που έχει ανακύψει πρόσφατα και σχετίζεται με τη λειτουργία της εγκατάστασης της Ιχθυόσκαλας Βόλου και ειδικότερα της μεταφοράς της επαγγελματικής δραστηριότητας των ιχθυεμπόρων που δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στην περιοχή, επ’ αυτής, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

-Η χονδρική διακίνηση/πώληση αλιευμάτων, στην περιοχή του λιμένα Βόλου, λαμβάνει χώρα επί λιμενικών χώρων που παραχωρούνται, κατά χρήση, σε ιχθυεμπόρους, προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία της σύγχρονης εγκατάστασης ιχθυόσκαλας που κατασκευάστηκε σε περιοχή του λιμένα, ως δημόσια επένδυση, και παραχωρήθηκε αρμοδίως για χρήση/εκμετάλλευση στην Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

-Η εν λόγω δραστηριότητα αντιμετωπίστηκε από τον Οργανισμό μας κατά καιρούς και με διάφορες αφορμές, ως μία ενιαία επαγγελματική δραστηριότητα. Προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού σας γνωρίζουμε πως, όταν υπήρξε ανάγκη χωρικής μετεγκατάστασής της, η Ο.Λ.Β. Α.Ε., με την υπ’ αριθμ. 1795/2010 (Πρακτικό Νο 180/28-06-2010) Απόφαση του Δ.Σ. της, ενέκρινε τη μεταφορά μίας ενιαίας ουσιαστικά αγοράς, σε σημείο που δεν θα οχλούσε την κατασκευή την νέας εγκατάστασης ιχθυόσκαλας που προαναφέρθηκε.

-Σήμερα οι ιχθυέμποροι της εν λόγω οιονεί αγοράς είναι εγκατεστημένοι και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα επί λιμενικού χώρου, αναμένοντας την μετεγκατάστασή τους στο κτίριο της ολοκληρωμένης πλέον νέας ιχθυόσκαλας Βόλου, που τελεί υπό τη διαχείριση της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

-Εσχάτως, πληροφορηθήκαμε από τους ίδιους, ότι η μετεγκατάσταση αυτή δεν είναι δεδομένη, όπως θεωρούσαμε έως σήμερα, αλλά ότι για να υλοποιηθεί θα πρέπει οι ίδιοι να λάβουν επιτυχώς μέρος σε δημόσια διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξής τους ως (δυνητικών σαφώς) πλειοδωτών/μισθωτών των αντίστοιχων χώρων που έχουν δημιουργηθεί για την άσκηση της δραστηριότητάς τους εντός του νέου κτιρίου της Ιχθυόσκαλας Βόλου, καθώς τούτο επιβάλλεται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία. Ως καθίσταται εύληπτο το γεγονός αυτό δημιούργησε εκνευρισμό στους κόλπους των εν λόγω επαγγελματιών που, ενώ ανέμεναν εύλογα την απρόσκοπτη μετεγκατάστασή τους, ήλθαν αντιμέτωποι με μία διαδικασία που δυνητικά μπορεί να παύσει τη δραστηριότητά τους, καθώς υφίσταται η πιθανότητα να υπάρξουν άλλοι ενδιαφερόμενοι που θα καλύψουν το σύνολο των αντίστοιχων χώρων δραστηριοποίησης της νέας ιχθυόσκαλας, ακόμη και για λόγους απομείωσης του ανταγωνισμού.

-Το ζήτημα μας αφορά άμεσα ως Οργανισμό και επιζητούμε εύλογα την σύντομη και δίκαιη επίλυσή του, ώστε να λάβει χώρα η εν λόγω μετεγκατάσταση και να χρησιμοποιηθεί ο λιμενικός χώρος, όπου υφισταμένως δραστηριοποιούνται οι εν λόγω ιχθυέμποροι, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα Βόλου.

Έπειτα από τα ανωτέρω παρακαλούμε θερμά για τη συνδρομή σας, στην επίλυση του ζητήματος που τίθεται, με την υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων και την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει την άμεση μετεγκατάσταση του συνόλου των υφισταμένως δραστηριοποιούμενων ιχθυεμπόρων στη νεόδμητη εγκατάσταση, ώστε να λήξει επιτυχώς και χωρίς περαιτέρω προβλήματα μία χρονίζουσα υπόθεση για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, όπως είναι η ίδρυση και λειτουργία μίας σύγχρονης ιχθυόσκαλας στην περιοχή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας: Ασημένια μετάλλια από Ντούσκο και Αναστασιάδου #κωπηλασία - https://t.co/8Ttc1EJXEy -

  • Τσιτσιπάς: Στον επόμενο γύρο του Roland Garros #ΣτέφανοςΤσιτσιπάς - https://t.co/1bVwW98YiE -

  • Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα social media; - https://t.co/lGAOup87kt -

"Αλιεύοντας" την είδηση