Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων από τον ΟΛΒ για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19
Λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων από τον ΟΛΒ για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19

Λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων από τον ΟΛΒ για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19

Η υιοθέτηση των παρακάτω μέτρων, που συντείνουν στη της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και σκοπεύουν στην προστασία εργαζομένων, συνεργατών και συναλλασσόμενων με τις Υπηρεσίες της τίθενται σε εφαρμογή.

Ειδικότερα:

1.1. Λειτουργία του Δ.Σ. της – Η λειτουργία του Δ.Σ. της θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τις σχετικές καταστατικές προβλέψεις.

1.2. Λειτουργία Υπηρεσιών/Εκμεταλλεύσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. – Οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού & Εκμετάλλευσης, αναστέλλουν οιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό, πέραν των απολύτως απαραίτητων/αναγκαίων, κατά την κρίση του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος.

Εφαρμόζεται, καθ’ υπόδειξη του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος, εκ περιτροπής στελέχωση και το ωράριο εργασίας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο εργασίας ταυτοχρόνως, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων.

Γίνεται υπόδειξη προς συναλλασσόμενους για τη χρήση μέσων επικοινωνίας που δεν προϋποθέτουν φυσική παρουσία (e mail, Fax, τηλεφωνική ), ακόμη και για την καταβολή προστίμων Κ.Ο.Κ. (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με στον μοναδικό αριθμό της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης).

– Οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ομοίως, αναστέλλουν οιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό, πέραν των απολύτως απαραίτητων/αναγκαίων, κατά την κρίση του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος, ενθαρρύνοντας προς τους συναλλασσόμενους τη χρήση μέσων επικοινωνίας από απόσταση που προαναφέρθηκαν. Ειδικά για τους χώρους εργασίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εξοπλισμού, καθώς και του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων Εμπορικού Λιμένα θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων Τμημάτων, για την αποφυγή συνάθροισης περισσότερων των δύο ατόμων ταυτόχρονα, σε αίθουσες εντευκτηρίων, ενώ θα πρέπει να δίδονται τηλεφωνικά οδηγίες στους εργαζομένους οι οποίοι θα πρέπει να κατευθύνονται στους χώρους και τα μηχανήματα εργασίας τους, κατά το δυνατόν χωρίς φυσική επαφή με συναλλασσόμενους, χρήστες του λιμένα. Ειδικότερα ζητήματα θα επιλύονται στο ίδιο πνεύμα με πρωτοβουλία και ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων Τμημάτων.

– Η Υπηρεσία Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης θα πρέπει να μεριμνήσει για τη χορήγηση οδηγιών προς τους υπαλλήλους της συνεργαζόμενης ιδιωτικής εταιρείας παρόχου, προκειμένου να αποφεύγεται, κατά το δυνατόν η εκ του σύνεγγυς επαφή με τους χρήστες του λιμένα και η επάνδρωση των χώρων εργασίας να γίνεται με τον ελάχιστο αριθμό προσώπων ταυτόχρονα. Παράλληλα, στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει να προσαρμοστούν ενέργειες, όπως οι περιπολίες εκτός των περίφρακτων χώρων του λιμένα. Αυτονόητη θεωρούμε ότι είναι η χορήγηση των προβλεπόμενων μέσων αυτοπροστασίας του προσωπικού της, από την εταιρεία/πάροχο των εν λόγω υπηρεσιών.

– Η επάνδρωση του ταμείου του χώρου στάθμευσης του κεντρικού του λιμένα, θα πρέπει να γίνεται υπό τα μέγιστα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς είναι και η μοναδική θέση εργασίας του λιμένα με αυξημένη συναλλαγή με το κοινό. Η επιχείρηση/πάροχος των αντίστοιχων υπηρεσιών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα πρέπει να λάβει τα μέτρα προστασίας που έχουν υποδείξει οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές για τους χώρους εργασίας. Παράλληλα θα υφίσταται παραίνεση των χρηστών του χώρου στάθμευσης για τη χρήση των αυτόματων ταμείων, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος συναλλαγής του προσώπου που επανδρώνει την εν λόγω θέση εργασίας, με το κοινό.

– Ο χώρος του επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας, στο β΄ του εμπορικού λιμένα, θα απολυμαίνεται προ της ελεύσεως κρουαζιερόπλοιου και συγκεκριμένα μία (1) ημέρα πριν, ενώ στο χώρο θα παρευρίσκεται ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός προσωπικού για τη διεκπεραίωση των αναγκαίων εργασιών. Ταυτόχρονα θα αναρτηθούν στο χώρο που να παραινούν για αποφυγή παραμονής εντός του άνευ λόγου ή/και έπειτα από τη διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών, προς αποφυγή άσκοπου και εν τέλει επικίνδυνου συνωστισμού/συγχρωτισμού.

2. Οι Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και οι οικείοι Προϊστάμενοι Δ/νσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών καλούνται για την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και την αναζήτηση λύσεων στα ζητήματα που θα προκύψουν μοιραία, τα οποία θα κινούνται στο πνεύμα της παρούσας.

3. Ειδικότερα μέτρα και οδηγίες που προβλέπονται από νομοθετήματα ή εγκυκλίους αρμοδίων Αρχών, τα οποία διαρκώς επικαιροποιούνται, θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα και επιμελώς.

4. Δεδομένης της κρισιμότητας του επικείμενου χρονικού διαστήματος, κατά τις σχετικές πληροφορίες που αντλούμαι από τους ειδικούς, στην εξάπλωση της πανδημίας κρίνεται απαραίτητη η επιμελέστατη τήρηση των μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα ή απορρέουν από το πνεύμα της.

5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι την ανάκλησή της.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τριάντα πέντε θετικά κρούσματα covid-19 στη Θεσσαλία #θετικάκρούσματαCovid19 - https://t.co/FAmZnN8Ocw -

  • Βελτιώνονται τα #γήπεδα Σούρπης, Ευξεινούπολης και Πλατάνου #γήπεδα #ΔήμοςΑλμυρού - https://t.co/LsV2nTL409 -

  • Στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν #πρέσβηςτουΑζερμπαϊτζάν - https://t.co/wjLHnSRgRy -

"Αλιεύοντας" την είδηση