Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Κατανομή χρημάτων σε ΚΤΕΛ για μεταφορά των πολυτέκνων
Κατανομή χρημάτων σε ΚΤΕΛ για μεταφορά των πολυτέκνων

Κατανομή χρημάτων σε ΚΤΕΛ για μεταφορά των πολυτέκνων

Ποσό 35.500 στο  

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών, καθορίστηκε η πίστωση που ανέρχεται  σε 1.097.700 και η κατανομής αυτής σε κάθε αστικό ΚΤΕΛ που ανήκει στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ), για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους .Για το προβλέπεται η κατανομή ποσού ύψους 35.513 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η παροχή ς των πολυτέκνων με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της ς και κατ΄ επέκταση της κοινωνικής ένταξης των πολυτέκνων.

Τα αστικά ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ), δεν θα λαμβάνουν κανένα επιπλέον τίμημα για τη μετακίνηση των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους από αυτό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο της δαπάνης μειωμένης κατά 50% με βάση την ισχύουσα καθορισμού των κομίστρων.

Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους ΚΤΕΛ θα καλύπτει το αντίτιμο της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ μείον τις νόμιμες κρατήσεις, για τη μετακίνηση των κατόχων δελτίων που έχει χορηγήσει η Α.Σ.Π.Ε.. Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους αστικά ΚΤΕΛ θα καλύπτει τη μετακίνηση πολυτέκνων με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% του έτους και θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα κάθε αστικού ΚΤΕΛ για το έτος 2016 βάσει τιμολογίων για κάθε ποσό ξεχωριστά που θα εκδώσει κάθε ΚΤΕΛ και τα οποία θα υποβληθούν συγκεντρωτικά από την Π.Ο.Α.Σ στη Δ/νση Προστασίας Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

To συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων για το έτος 2016.  Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού θα γίνει ανάλογα με τη δυνατότητα εκταμίευσης των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού (Φ.220, ΚΑΕ 2738) με βάση το ποσοστό διάθεσης που καθορίζεται με αποφάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ), έχει υποχρέωση να υποβάλει εν όψει συμφωνίας για το έτος 2017, μέχρι το αργότερο την 30/11/2016 προτάσεις για την ακριβή καταγραφή μετακινήσεων των ωφελουμένων από την παροχή των υπηρεσιών της. 10. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφ της Κυβερνήσεως.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση