Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη φύλαξη της σήραγγας Γορίτσας
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη φύλαξη της σήραγγας Γορίτσας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη φύλαξη της σήραγγας Γορίτσας

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας «Φύλαξη και σήραγγας Γορίτσας της περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς» προϋπολογισμού .000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.. 24% προκηρύσσεται με απόφαση του εκτελούντα χρέη δημάρχου Βόλου Θάνου , που αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια».

Για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται η εγγύησης συμμετοχής ποσού 1.612,90 € (ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας χωρίς το Φ.Π..). Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην διεύθυνση: http://www. dimosvolos.gr, (Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας/ Σεπτέμβρης 2016).

Ο θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 21.09.2016 και ώρα: 08:00 π.µ. και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 28.09.2016 και ώρα: 15:00 µµ

Αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αποτελεί η Τεχνική Έκθεση, ο προϋπολογισµός µελέτης, το Τιμολόγιο και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα και ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι 120 ημέρες από την διενέργειας του διαγωνισμού.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Σύλληψη ιδιοκτήτη #μπαρ για ανεμβολίαστους πελάτες #μπαρ - https://t.co/7KZL6PAnGE -

  • #φωτιά σε ξερά χόρτα στα Καλά Νερά #ΚαλάΝερά #φωτιά - https://t.co/NXwyLcCRuI -

  • #πολιτική και Ποδήλατο: Η ανάγκη για συνεχή κίνηση #πολιτική - https://t.co/HneMBnthy2 -

"Αλιεύοντας" την είδηση