Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Σκενδεράνη στο Δ.Σ. Βόλου
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Σκενδεράνη στο Δ.Σ. Βόλου

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Σκενδεράνη στο Δ.Σ. Βόλου

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου θα τεθεί προς στην συνεδρίαση αύριο Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 220, στις 14.30.

Συγκεκριμένα αποφάσεις θα ληφθούν για τέσσερα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο θα λάβει απόφαση ς υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου » στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του τος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο » του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ 2014-2020”.

Επίσης θα ληφθεί απόφαση έγκρισης της μελέτης του παραπάνω έργου και αποφάσεις για παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας ς των έργων “Διαμόρφωση Πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 ς Βόλου” και “Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας”.

"Αλιεύοντας" την είδηση