Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Για έργα ΕΣΠΑ συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόλου
Για έργα ΕΣΠΑ συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόλου

Για έργα ΕΣΠΑ συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόλου

H υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Βόλο και τη Ν. Ιωνία, η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων, η διαμόρφωση της Πλατείας Πανεπιστημίου και ο  εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών Απασχόλησης, θα τεθούν προς έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Βόλου   τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου.

Επίσης το δημοτικό συμβούλιο θα λάβει απόφαση ένταξης του Δήμου Βόλου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. για συνολικό αριθμό 14 μαθητευομένων για το σχολικό έτος 2018-2019, ενώ θα λάβει απόφαση για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων.

Ακόμη θα εγκρίνει την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του ΔΠΑΠ-ΔΗΕ και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και προμήθειας φρέσκου κτος δικαιούχων εργαζομένων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 82.455,98 € με ΦΠΑ και εκκίνηση του ενιαίου υ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας οκτώ μηνών και θα αποφασίσει την εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό́ εξοπλισμού́ κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή́ παρέμβασης.

Επίσης  θα αποφασιστεί η εκμίσθωση χώρου Γιορτής Κρασιού στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου και οι εργασίες συντήρησης ισόγειας οικίας στο Μουσείο-Πινακοθήκη Χρ. Ζώγια.

Επιπλέον  θα γνωμοδοτήσει για τη «Μελέτη οριστικής οριοθέτησης υδατορέματος εντός ορίων οικισμού Άνω Βόλου, του Δήμου Βόλου, των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων» και θα ληφθεί απόφαση για την της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή του Εκθεσιακού – Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο», για χρονικό διάστημα δύο μηνών, όπως και για συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή αίθριου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου», για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Το Δ.Σ. θα αποφασίσει την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας», ενώ θα ανατεθεί η μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου».

Επίσης, θα ακυρωθεί προηγούμενη απόφαση και θα ληφθεί νέα για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, Δασοπροστασίας – Πυροπροστασίας και θα εγκριθεί η εκκίνηση δις διαγωνισμού για «Εργασίες καθαρισμού δημοτικών ρεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου».

Τέλος, θα ληφθεί απόφαση περί λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόλου ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. και θα καθοριστούν τα δίδακτρα και τα κριτήρια για την εγγραφή των παιδιών που δεν είναι ενταγμένα στο της ΕΕΤΑΑ (Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής) στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς περιόδου Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή
Νωρίτερα στις 13.00 θα προηγηθεί  η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα συζήτησης την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών και 2017» και την υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλρώσεις οδών».

 

"Αλιεύοντας" την είδηση