Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Αίτηση ΔΕΥΑΜΒ για χρηματοδότηση έργου αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου Αγχίαλος – Βόλος
Αίτηση ΔΕΥΑΜΒ για  χρηματοδότηση  έργου αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου Αγχίαλος – Βόλος

Αίτηση ΔΕΥΑΜΒ για χρηματοδότηση έργου αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου Αγχίαλος – Βόλος

Αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για την Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου . Αγχίαλος – Βόλος’», θα καταθέσει η ΔΕΥΑΜΒ.

Η απόφαση ελήφθη, κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά στο θέμα αυτό, η ΔΕΥΑΜΒ θα καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης για το παραπάνω έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:
1. ‘Κατασκευή Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων . Αγχιάλου Δ. ’, προϋπολογισμού 6.810.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
2. ‘Κατασκευή Καταθλιπτικών Αγωγών και Α/Σ Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. ’, προϋπολογισμού 1.600.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
3. ‘Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου με Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΜΒ’, προϋπολογισμού 7.550.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
4. ‘Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων Ακαθάρτων’, προϋπολογισμού 200.000,00€ πλέον
Φ.Π.Α.
5. ‘Αυτεπιστασία Αρχαιολογικών Εργασιών’, προϋπολογισμού 200.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
6. ‘Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης΄, προϋπολογισμού 90.000,00€
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 16.450.000ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η ΔΕΥΑΜΒ θα υλοποιήσει παράλληλα με την ανωτέρω , Συνοδό Έργο κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης (διακλαδώσεις), για την λειτουργική ολοκλήρωση αυτής, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους της Επιχείρησης.

Επίσης κατά τη χθεσινή έκτακτη αποφασίστηκε- μεταξύ άλλων- η εξουσιοδότηση ενός δικηγόρου, για την εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της ΔΕΥΑΜΒ κατά την εξέταση της από 14-6- Αίτησης Θεραπείας του Αναδόχου του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου».

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουνίου κατατέθηκε στην Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδος και κοινοποιήθηκε στη ΔΕΥΑΜΒ (αρ. πρωτ. 10246/16-6-17) η Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας αναδόχου του χρηματοδοτούμενου Υποέργου ‘Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου’, κατά της υπ’ αριθμ. 18378/30-12- Απόφασης της Δ.Υ. του έργου, με την οποία αποφασίσθηκε η αποζημίωση θετικών ζημιών του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών από 28-5-2015 έως 2-12-2015.

Για την ανωτέρω Αίτηση Θεραπείας, πρέπει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να αποφασίσει εντός 3 μηνών, δηλαδή μέχρι 14-9-, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με το υπ’ αριθμ. 7600/92047/22-6-2017 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 1108/27-6-2017) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοικ. Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδος, διαβιβάστηκε η Αίτηση Θεραπείας στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και καλείται η Δ.Υ. του έργου να αποστείλει σχετική Εισήγηση.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Επιδοτούμενα προγράμματα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή ενίσχυση υφιστάμενων - https://t.co/oOUD3s6Bix -

  • Δύο σύγχρονα γήπεδα ποδοσφαίρου 5X5 στον Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου - https://t.co/GxFjCDEFKk -

  • Δεκαπέντε θετικά κρούσματα στα rapid-test σε Βόλο και Αλμυρό - https://t.co/e30cjGeR8N -

"Αλιεύοντας" την είδηση