Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Eργασίες στο μονότοξο γεφύρι στο Λουζίνικο
Eργασίες στο μονότοξο γεφύρι στο Λουζίνικο

Eργασίες στο μονότοξο γεφύρι στο Λουζίνικο

 

Με απόφαση του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ς και Κεντρικής Στ. Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκρίνονται για την αποκατάσταση και προστασία του μονότοξου γεφυριού στη θέση “Λουζίνικο” πλησίον του οικισμού υ.

Ειδικότερα, εγκρίνονται οι προτεινόμενες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, με με τους κάτωθι όρους:

1. Τα κονιάματα για το αρμολόγημα και τα ενέματα να είναι συμβατά με τα υφιστάμενα.

2. Η ανακατασκευή του καταστρώματος να μη γίνει με τη χρήση βαριών χωματουργικών

μηχανημάτων. Η του υφιστάμενου σκυροδέματος να γίνει με αδιατάρακτη κοπή (ασφαλτοκόπτη) χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας.

3. Η συμπύκνωση των υποβάσεων να γίνει με χειροκίνητη δονητική πλάκα και όχι με οδοστρωτήρα.

4. Το σκυρόδεμα να είναι εργοστασιακό, κατηγορίας C25/30. Nα κατατεθούν στην Υπηρεσία τα

αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου των δοκιμίων.

5. Η παραγωγή, μεταφορά, έγχυση, συμπύκνωση και του σκυροδέματος να γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/Β/).

6. Η έγχυση του σκυροδέματος να γίνει με αντλία που θα στηθεί έξω από το γεφύρι.

7. Η λιθοριπή και οι βράχοι να προσομοιάζουν χρωματικά με τους ήδη ιστάμε, πλησίον του μνημείου, λίθους και να μην είναι λευκοί λατομείου.

8. Οι σωλήνες αποστράγγισης να τοποθετηθούν στο δυτικό βάθρο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

9. Να αποκατασταθούν τα στηθαία στα σημεία που έχουν καταστραφεί.

10. Να απομακρυνθεί ο μαύρος σωλήνας που αναρτάται επί τη ανάντη όψης ή να καταχωθεί εντός των πρανών και της κοίτης.

11. Να απομακρυνθεί προσεκτικά, με χειρονακτικό τρόπο, η βλάστηση που είναι πάνω στο μνημείο (κατάστρωμα, όψεις) και να αποκατασταθεί το αρμολόγημα στα σημεία αυτά, εάν απαιτείται.

12. Οι εργασίες να υλοποιηθούν υπό την συνεχή επίβλεψη έμπειρου διπλωματούχου μηχανικού.

13. Να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών.

14. Να κατατεθούν στην Υπηρεσία φωτογραφίες από όλα τα στάδια ς των εργασιών.

Η απόφαση εκδίδεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και δεν αντικαθιστά την ή οιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται από το νόμο από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση