Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Επιτροπές για την εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης κι αρχείων
Επιτροπές για την εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης κι αρχείων

Επιτροπές για την εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης κι αρχείων

Στο Δημοτολόγιο  των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου
Η  συγκρότηση επιτροπών για την εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, καθώς κι αρχείων δημοτολογίου, Μ.Α. και Εκλογών των πρώην ΟΤΑ και νυν Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βόλου αποφασίστηκε με απόφαση του εκτελούντος χρέη δημάρχου Θαν. Θεοδώρου.
Ειδικότερα συγκροτείται τριμελής επιτροπή εκκαθάρισης των αρχείων του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, ως ακολούθως: – Λιβογιάννης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος ως πρόεδρος της Επιτροπής – Μίσιος Λεωνίδας, υπάλληλος του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, µε αναπληρωτή τον Μπάλλα Επιφάνειο, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος – Λαζαρίδης Σάββας, υπάλληλος του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, µε αναπληρώτρια την Καλαβρού Ελευθερία, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.
Επίσης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή εκκαθάρισης των αρχείων δημοτολογίου- Μ.Α και Εκλογών των πρώην Δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου, ως ακολούθως: – Πέγιος ∆ηµήτριος, αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ ως πρόεδρος της Επιτροπής και ορίζονται ως µέλη της Επιτροπής ανά Δημοτική Ενότητα οι παρακάτω υπάλληλοι:
 α) Δημοτική Ενότητα Αισωνίας: – Κόκκορη Μαρίνα, υπάλληλος γραφείου Διοικητικών Θεμάτων ∆-Ε Αισωνίας, µε αναπληρώτρια την Τουρναβίτου Καλλιόπη, υπάλληλο Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Ν. Ιωνίας – Κωσταρά Νίκη, υπάλληλος ΚΕΠ ∆-Ε Αισωνίας, µε αναπληρώτρια την Στεφανίδου Αλεξία, υπάλληλο Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Ν. Ιωνίας
β) Δημοτικές Ενότητες Αγριάς- Αρτέµιδας: – Σταµάτη Μαρία, προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικών Θεµάτων Αγριάς, µε αναπληρώτρια την Χαντζηβαγγέλη Ξανθίππη, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος – Κροµµύδα Μαρία, υπάλληλο γραφείου Διοικητικών Θεμάτων Αρτέµιδας, µε αναπληρώτρια την Μυλωνά Μαγδαληνή, υπάλληλο ΚΕΠ ∆-Ε Αρτέμιδας
γ) Δημοτική Ενότητα Ιωλκού: – Σφέτσου Αγγελική, υπάλληλος γραφείου ∆ιοικητικών Θεμάτων ∆-Ε Ιωλκού, ,µε αναπληρώτρια την Θεοχάρη Ευαγγελία, υπάλληλο ΚΕΠ ∆-Ε Ιωλκού – ∆ουζένης Απόστολος, υπάλληλος ΚΕΠ ∆-Ε Ιωλκού, µε αναπληρωτή τον Χιώτη Απόστολο, υπάλληλο Πολυδύναµου Τμήματος Ιωλκού
δ) Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου: – Κατρακαλίδου Αφροδίτη, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων ∆-Ε Νέας Αγχιάλου, µε αναπληρωτή τον Βαγενά Άρη, υπάλληλο Πολυδύναµου Γραφείου ∆-Ε Νέας Αγχιάλου – ∆ροσόπουλος ∆ηµήτριος, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων ∆-Ε Ν. Αγχιάλου, µε αναπληρωτή τον Πέγιο ∆ηµήτριο, υπάλληλο Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων ∆-Ε Νέας Αγχιάλου
ε) Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας – Τουρναβίτου Καλλιόπη, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Ν. Ιωνίας, µε αναπληρώτρια την Μανιάτη ∆ιονυσία, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος – Στεφανίδου Αλεξία, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Ν. Ιωνίας, µε αναπληρωτή τον Χάδλα Θεόκλητο, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος
στ) Δημοτικές Ενότητες Πορταριάς- Μακρινίτσας – Μακρής Εμμανουήλ, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Πορταριάς, µε αναπληρώτρια την Γιαννακοπούλου Χαραλαμπία, υπάλληλο ΚΕΠ ∆-Ε Πορταριάς – Κοντοζήση Ασημίνα, υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικών- Οικονομικών Θεμάτων ∆-Ε Μακρινίτσας, µε αναπληρώτρια την Κολέτσιου Ελένη, υπάλληλο Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Ν. Ιωνίας.
Έργο των επιτροπών θα είναι η διαχώριση των εγγράφων των υφιστάμενων αρχείων δημοτολογίων στα διατηρούμενα στο διηνεκές ή για ορισμένο χρόνο σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Π∆ 480/1985 ή για την καταστροφή των εγγράφων που έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησής τους και η καταγραφή τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω Π.∆.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι ως άνω επιτροπές θα συντάξουν πρακτικά τα οποία θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποφανθεί µε απόφασή του για την καταστροφή ή τη διατήρηση των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στα πρακτικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 Π∆ 480/1985, ενώ ακολούθως, καλούνται τα Γενικά Αρχεία του Κράτους να επιλέξουν τα ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου του αυτού Π.∆. Ειδικά για την εκκαθάριση των προαναφερόμενων αρχείων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, θα συγκροτηθεί µε μεταγενέστερη απόφαση, ομάδα εργασίας προς υποστήριξη του έργου της Επιτροπής, λόγω του μεγάλου όγκου του προς εκκαθάριση αρχείου.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση