Βρίσκεστε εδώ:  / Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΒΟΛΟΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ / Επιλογή Ευθύνης: «Κατάφεραν» να αφήσουν τον Δήμο Βόλου έξω από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη σχολική στέγη  
Επιλογή Ευθύνης: «Κατάφεραν» να αφήσουν τον Δήμο Βόλου έξω από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη σχολική στέγη   

Επιλογή Ευθύνης: «Κατάφεραν» να αφήσουν τον Δήμο Βόλου έξω από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη σχολική στέγη  

Έξω από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη σχολική στέγη, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, έμεινε ο Δήμος Βόλου, αφού η πρόταση που κατέθεσε η δημοτική αρχή, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για «Αναβάθμιση των υποδομών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης», δεν κρίθηκε επιλέξιμη για χρηματοδότηση, επειδή δεν κρίθηκε συμβατή προς την πρόσκληση, αναφέρουν σε επερώτηση που κατέθεσαν προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»,  Ν.Οικονόμου, Απ.Παπατόλιας, Φ.Λαμπρινίδης και Ν.Στόικος.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η δημοτική αρχή, που εκδίδει σωρηδόν δελτία τύπου για «ψύλλου πήδημα» και για να λοιδορήσει τους πάντες για τα πάντα, απέφυγε να ενημερώσει ακόμη και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη, που αφορά έναν από τους πιο ευαίσθητους κοινωνικά τομείς της δημοτικής δραστηριότητας. Και βεβαίως, κανένας δεν αισθάνθηκε μέχρι τώρα την ανάγκη να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.

Η επερώτηση έχει ως εξής:«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε, στις 31-10-2016, πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δήμους της Θεσσαλίας για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκεκριμένα, τον άξονα προτεραιότητας 2.β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού», με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη συνολικά για όλα τα πεδία και τις δράσεις παρέμβασης είναι ύψους 6.250.000 ευρώ.

Η πρόσκληση, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, αφορούσε «στην κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα αυτών που αφορούν σε κτιριακή υποδομή για : α) σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε διπλοβάρδια, β) μισθωμένα κτίρια (συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης κτιρίου έτερης χρήσης και μη κατάλληλου), γ) προσθήκη που αφορά αποκλειστικά σε αίθουσες διδασκαλίας. Οι κτιριακές απαιτήσεις θα προκύπτουν από εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας».

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Δήμος Βόλου κατέθεσε πρόταση για χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε δύο δημοτικά σχολεία (10ο και 27ο Βόλου), η οποία, ωστόσο, δεν κρίθηκε επιλέξιμη, γιατί δεν ανταποκρινόταν στις προαναφερθείσες προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης, και συγκεκριμένα, γιατί δεν αφορούσε αποκλειστικά σε αίθουσες κύριας διδασκαλίας, όπως απαιτούσε η πρόσκληση, αλλά είτε πλήρως (στην περίπτωση του 10ου Δ.Σ.),  είτε κυρίως (στην περίπτωση του 27ου Δ.Σ.), αφορούσε σε άλλους χώρους (π.χ. αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες εργαστηρίων, βοηθητικούς χώρους κλπ).

Αποδεικνύεται, δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, η μεγάλη προχειρότητα της δημοτικής αρχής, η άγνοια, η έλλειψη σχεδιασμού, και στον τομέα της σχολικής στέγης, και η επιμονή της να παρακάμπτει τις υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου  που και γνώση διαθέτουν και πλούσια εμπειρία. Έτσι, όχι μόνον δεν έχει μπορέσει η δημοτική αρχή, δυόμιση χρόνια τώρα, να ξεκινήσει έστω και ένα νέο έργο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αλλά ούτε και να χαράξει προτεραιότητες και να αξιοποιήσει μελέτες ή να εξελίξει προτάσεις που βρήκε έτοιμες από την προηγούμενη δημοτική αρχή, για να δώσει λύσεις σε σοβαρά κτηριολογικά προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης.

Χωρίς να υποβαθμίζουμε τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε άλλους χώρους, όπως αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες ξένων γλωσσών, βιβλιοθήκες, εργαστήρια Η/Υ κ.λπ., δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις πιεστικές ανάγκες για αίθουσες κύριας διδασκαλίας σε αρκετά σχολεία (π.χ. 27ο Δημοτικό Ν.Παγασών, 3ο και 9ο Δημοτικά Ν. Ιωνίας, 21ο Νηπιαγωγείο Βόλου, άλλα νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε μισθωμένα κτήρια), οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και που, σε κάθε περίπτωση, ήταν και η απαραίτητη προϋπόθεση, για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Το αποτέλεσμα της ανερμάτιστης διοίκησης της δημοτικής αρχής το πληρώνουν οι δημότες.

Κατόπιν αυτών, η δημοτική αρχή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Αληθεύει ότι δεν κρίθηκε επιλέξιμη η πρόταση του Δήμου, λόγω ασυμβατότητας με την πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας; Γιατί η δημοτική αρχή δεν ενημέρωσε σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο; Ποια ήταν η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Βόλου σε σχέση με την παραπάνω πρόσκληση; Να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αντίγραφο της υποβληθείσας πρότασης, καθώς και αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  2. Ποια ήταν η εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με τη σύνταξη της συγκεκριμένης πρότασης;
  3. Ποιος φέρει την ευθύνη της υποβληθείσας από τον Δήμο πρότασης και του γεγονότος ότι ο Δήμος έμεινε έξω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης;
  4. Γιατί δεν επιλέχτηκε η κάλυψη αναγκών σε αίθουσες κύριας διδασκαλίας σχολικών μονάδων του Δήμου – ανάγκες που είναι υπαρκτές, υπήρχε προετοιμασία για αυτές στον Δήμο και ήταν συμβατές με τους όρους της πρόσκλησης;
  5. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ενδεχόμενο να καλυφθεί από τις προτάσεις άλλων δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και επομένως να μην υπάρξει εκ νέου δυνατότητα στον Δήμο να καταθέσει βελτιωμένη πρόταση στη συγκεκριμένη πρόσκληση, είναι υπαρκτό, πώς θα αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δήμου για νέα διδακτήρια και νέες αίθουσες διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου, αλλά και τις συγκεκριμένες ανάγκες των σχολείων που συμπεριέλαβε στην πρότασή του;»

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση