Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Επιλογή Ευθύνης: «Μπλέξανε τις … εργολαβίες στη ΔΕΥΑΜΒ»
Επιλογή Ευθύνης: «Μπλέξανε τις … εργολαβίες στη ΔΕΥΑΜΒ»

Επιλογή Ευθύνης: «Μπλέξανε τις … εργολαβίες στη ΔΕΥΑΜΒ»

«Τρεις εργολαβίες, ένας (ο ίδιος) εργολάβος, δύο έγγραφα του (τέως) προέδρου του Δ.Σ. της και μια (ανυπόγραφη) απάντηση της σε σχετικά δημοσιεύματα τοπικής εφημερίδας , εγείρουν ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει υπεύθυνα και με απόλυτη σαφήνεια η δημοτική αρχή, και ενδεχομένως εγείρουν θέμα αναζήτησης ευθυνών.

Διότι, αν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, φαίνεται πως κάποιες (υπερσυμβατικές) εργασίες, με άλλη εργολαβία ή, πάντως, με άλλη διαδικασία θα έπρεπε να εκτελεστούν, με άλλη εργολαβία εκτελέστηκαν και σε άλλη χρεώθηκαν(!)», επισημαίνουν χαρακτηριστικά σε ερώτηση που κατέθεσαν προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», Ν.Οικονόμου, Α.Παπατόλιας, Φ.Λαμπρινίδης και Ν.Στόικος. Οι εργολαβίες αφορούν εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και των δικτύων ύδρευσης και αποκατάστασης βλαβών, και φέρονται να εκτελέστηκαν από 23-8- μέχρι 4-10-.

Στην ερώτηση αναφέρονται συγκεκριμένα τα ακόλουθα: «Από την αναζήτηση στη «Διαύγεια», προκύπτει ότι, στο πλαίσιο της ανάγκης για συντήρηση των εγκαταστάσεων και των δικτύων ύδρευσης, η προκήρυξε Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκτέλεση του έργου: «Νο 32 – Συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης», προϋπολογισμού 495.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Μειοδότης αναδείχθηκε ο Δημοσθένης Παναγιωτακόπουλος, με έκπτωση 57%, και το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 11-4- για ποσό 220.095,76 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το Δ.Σ. της , με την 56/14-2-2017 απόφαση (ΑΔΑ: Ω7ΥΥΟΕΠΘ-8ΞΝ), ενέκρινε τον 3ο (Τελικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη του έργου, μετά την από 27-10-2016 Τελική Επιμέτρηση και την οριστικοποίηση της αναθεώρησης, ανέρχεται στο ποσό των 206.901,92 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 13.193,84 ευρώ.

Όπως προκύπτει από την από 17-2-2017 απάντηση της ΔΕΥΑΜΒ σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «», επειδή εξαντλούνταν το οικονομικό αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας «Νο 32», χωρίς ακόμη να έχει γίνει η συμβασιοποίηση της επόμενης ταυτόσημης εργολαβίας («Νο 37-Συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης»), και προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της, η ΔΕΥΑΜΒ προκήρυξε προφορικό διαγωνισμό για το έργο «Νο 38- Επεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Μειοδότης ανακηρύχθηκε ο Δημοσθένης Παναγιωτακόπουλος, με έκπτωση 15%. Το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 12-8-2016, για ποσό 51.190,68 ευρώ.

Ωστόσο, πάντα κατά την πιο πάνω απάντηση της ΔΕΥΑΜΒ, το οικονομικό αντικείμενο του έργου «Νο 38» ολοκληρώθηκε και αυτό πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη συμβασιοποίηση του έργου «Νο 37». Και επειδή συνέτρεχαν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, ο (τέως) πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης (αντί, όπως υποστηρίζουμε, να ακολουθήσει τις διαδικασίες και τις εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπει η περί δημοσίων έργων σε ανάλογες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τα συμφέροντα της ΔΕΥΑΜΒ), με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14731/29-9-2016 έγγραφο, έδωσε εντολή στον ανάδοχο του έργου «Νο 38» «να συνεχίσετε απρόσκοπτα και μέχρι νεωτέρας τις εργασίες- που θα σας ανατεθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών, προκειμένου να επισκευάζονται οι βλάβες στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης», δηλαδή να προχωρήσει σε υπερσυμβατικές εργασίες, χωρίς μάλιστα να θέτει οικονομικό όριο, με αποτέλεσμα, αν ισχύει ο πίνακας της ΔΕΥΑΜΒ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «», ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω έργου, από 51.190,68 ευρώ να φθάσει, με τις υπερσυμβατικές εργασίες, στις 154.170,40 ευρώ (δηλαδή να υπάρξει υπέρβαση κατά 301,18%)! Αξιοσημείωτο είναι ότι η εντολή του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ για υπερσυμβατικές εργασίες δόθηκε στο πλαίσιο του έργου «Νο 38», που είχε έκπτωση 15%, και όχι του έργου «Νο 32», που είχε έκπτωση 57%, παρότι και η εργολαβία του συγκεκριμένου έργου «Νο 32» ήταν ενεργή αφού, όπως αναφέραμε, η Τελική Επιμέτρηση έγινε στις 27-10-2016 και η του 3ου (Τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έγινε στις 14-2-2017.

Η ΔΕΥΑΜΒ, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επικαλείται, με την πιο πάνω απάντησή της, το καινοφανές επιχείρημα ότι ο ανάδοχος του έργου «Νο 38» είναι ο ίδιος με τον ανάδοχο του έργου «Νο 37», το οποίο δεν είχε ακόμη συμβασιοποιηθεί! Και πράγματι ανάδοχος τόσο του έργου «Νο 38», όσο και του έργου «Νο 37», αναδείχθηκε ο Δημοσθένης Παναγιωτακόπουλος. Με μια «μικρή», ωστόσο, διαφορά: στο πρώτο έργο αναδείχθηκε ανάδοχος με έκπτωση 15%, ενώ στο δεύτερο με έκπτωση 54%. Παρεμπιπτόντως, όπως αναφέραμε, ο ίδιος είχε αναδειχθεί ανάδοχος και του έργου «Νο 32», με έκπτωση 57%.

Η πιο πάνω εντολή του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κοινοποιήθηκε και στον (τέως) Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών της Επιχείρησης, ο οποίος, επικαλούμενος την εντολή αυτή, με το 14962/5-10-2016 έγγραφό του προς τον ανάδοχο του έργου «Νο 38», τον κάλεσε να συνεχίσει τις εργασίες. Ωστόσο, οι υπερσυμβατικές αυτές εργασίες φέρονται, σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα της ΔΕΥΑΜΒ που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα , να πραγματοποιήθηκαν από 23-8-2016 μέχρι 4-10-2016, δηλαδή να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί πριν δοθεί η από 29-9-2016 εντολή του (τέως) προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και, σε κάθε περίπτωση, να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το από 5-10-2016 έγγραφο του (τέως) Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών προς τον ανάδοχο! Εξάλλου, με δεδομένο ότι το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου «Νο 38» υπεγράφη στις 12-8-2016, φαίνεται πως μόλις δέκα (10) μέρες μετά, δηλαδή στις 23-8-2016, είχε ήδη εξαντληθεί το οικονομικό του αντικείμενο των 51.190,68 ευρώ, γι’ αυτό και προέκυψε ανάγκη υπερσυμβατικών εργασιών!

Αντιλαμβανόμενη προφανώς η Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ τις συνέπειες αυτού του χειρισμού, ισχυρίζεται, στην ίδια απάντηση, ότι εν τέλει, με το 17147/24-11-2016 έγγραφο, δόθηκε εντολή από τον (τέως) πρόεδρο του Δ.Σ. της Επιχείρησης στον (τέως) Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών, οι εν λόγω υπερσυμβατικές εργασίες να τακτοποιηθούν οικονομικά, όχι με το έργο με το οποίο εκτελέστηκαν, δηλαδή με το έργο «Νο 38», αλλά με το έργο «Νο 37», που όμως ακόμη δεν είχε καν συμβασιοποιηθεί (η σύμβαση υπογράφηκε στις 5-12-2016), ώστε να πληρωθούν με έκπτωση 54% (υπενθυμίζουμε ότι το έργο «Νο 32» είχε έκπτωση 57%)! Με άλλα λόγια, δόθηκε εντολή οι εργασίες να χρεωθούν σε ένα έργο που δεν είχε καν συμβασιοποιηθεί, ούτε όταν φέρονται ότι εκτελέστηκαν αλλά ούτε και όταν δόθηκε η εντολή, παραβλέποντας, τόσο βασική αρχή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, όσο και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατόπιν αυτών, η δημοτική αρχή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες και οι εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπει η περί δημοσίων έργων για περιπτώσεις όπου συντρέχουν επείγοντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διασφάλισης της δημόσιας υγείας;

2. Με δεδομένη την επιλογή του (τέως) προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ να δώσει εντολή για υπερσυμβατικές εργασίες, γιατί δόθηκε εντολή οι υπερσυμβατικές αυτές εργασίες να εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Νο 38», που είχε έκπτωση 15%, και όχι του έργου «Νο 32», που είχε έκπτωση 57% και του οποίου η εργολαβία ήταν επίσης ενεργή, ώστε πράγματι να μην επιβαρυνθεί η ΔΕΥΑΜΒ με επιπλέον δαπάνη;

3. Πότε ξεκίνησαν και πότε ολοκληρώθηκαν οι υπερσυμβατικές αυτές εργασίες; Αν ισχύει ότι πραγματοποιήθηκαν από 23-8-2016 μέχρι 4-10-2016, πώς εξηγείται ότι η εντολή του (τέως) προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ προς τον ανάδοχο για την εκτέλεσή τους δόθηκε στις 29-9-2016, όταν δηλαδή είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, και η εντολή του (τέως) Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών δόθηκε στις 5-10-2016, όταν είχαν ήδη ολοκληρωθεί; Και πώς εξηγείται ότι, μόλις δέκα (10) μέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης του έργου «Νο 38» (12-8-2016), είχε ήδη εξαντληθεί το οικονομικό του αντικείμενο των 51.190,68 ευρώ, ώστε να προκύψει ανάγκη υπερσυμβατικών εργασιών;

4. Ισχύει και από ποιους υπογράφεται ο πίνακας με τις υπερσυμβατικές εργασίες που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα «Μαγνησία»; (Να κατατεθεί στο Συμβούλιο αντίγραφο του πίνακα)

5. Οι υπερσυμβατικές εργασίες έχουν καταχωριστεί στο ημερολόγιο του έργου στο πλαίσιο του οποίου εκτελέστηκαν; Σε περίπτωση θετικής απάντησης, στο ημερολόγιο ποιου έργου έχουν καταχωριστεί και από ποιους αυτό υπογράφεται; Αν καταχωρίστηκαν στο ημερολόγιο του έργου «Νο 38», πώς θα πληρωθούν από το έργο «Νο 37»; Αν, πάλι, καταχωρίστηκαν στο ημερολόγιο του έργου «Νο 37», με ποια νόμιμη διαδικασία έγινε αυτό, δεδομένου ότι, όταν φέρονται ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες αυτές, το εν λόγω έργο δεν είχε ακόμη συμβασιοποιηθεί και συνεπώς δεν υπήρχε ημερολόγιο έργου; (Να κατατεθεί στο Συμβούλιο αντίγραφο του ημερολογίου του έργου στο οποίο έχουν καταχωριστεί οι εν λόγω υπερσυμβατικές εργασίες)

6. Έχει γίνει η οικονομική τακτοποίηση των συγκεκριμένων υπερσυμβατικών εργασιών με το έργο «Νο 37»; Σε περίπτωση θετικής απάντησης, με ποιες διοικητικές πράξεις; Έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής, έχουν ελεγχθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει καταβληθεί το σχετικό τίμημα; (Να κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και των σχετικών παραστατικών)

7. Έχει συνταχθεί και έχει εγκριθεί ο Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «Νο 38»; Σε περίπτωση θετικής απάντησης, με ποια απόφαση του Δ.Σ; Έχει εξοφληθεί το τίμημα; (Να κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο αντίγραφα των σχετικών παραστατικών).»

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ανανέωση συνεργασίας ποδοσφαιριστών του Θησέα Αγριάς #ΓΣΘησέαςΑγριάς - https://t.co/ymnS5snDkP -

  • Ασφαλτόστρωση της οδού Βλάχα-Βροντερό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας #εργασίεςασφαλτόστρωσης - https://t.co/enhrih2H9A -

  • Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης σε Συκούριο και Νίκαια - https://t.co/T09JTFEuVL… -

"Αλιεύοντας" την είδηση