Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Επερώτηση ΛΑΣ για την Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Επερώτηση ΛΑΣ για την Φιλαρμονική Δήμου Βόλου

Επερώτηση ΛΑΣ για την Φιλαρμονική Δήμου Βόλου

Επερώτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου κτέθεσε η ΛΑΣ, με θέμ την εφαρμογή ενιαίου ωραρίου και ενιαίων όρων εργασίας στην Φιλαρμονική Δήμου Βόλου.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: “Όπως είναι γνωστό, από τον Οκτώβρη του 2015, κατόπιν κατάθεσης της ομοιοεπαγγελματικής σύμβασης εργασίας Π.Κ. 4 / 14-07-2015 για μουσικούς ΠΕΜ – ΟΤΑ (Α΄/βάθμιου μουσικού σωματείου) που αφορά μόνο τα μέλη του, η διοίκηση του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ αποδέχθηκε την σύμβαση, τους όρους αμοιβής και εργασίας, για τους μισούς μουσικούς, διαιρώντας τον ενιαίο και μικρό χώρο εργασίας είκοσι εργαζομένων της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου σε μουσικούς ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ.

Την που στο παρασκήνιο ετοιμάζονται οι επόμενες ανατροπές στα εργασιακά, μεταξύ αυτών και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στους χώρους εργασίας, η εργοδοσία σας επιβάλλει με καθεστώς χειρότερο ακόμα κι απ' αυτό που προβλέπουν οι κατάπτυστοι αντεργατικοί νόμοι, την σύμβαση εργασίας μόνο σε μέλη του σωματείου, εκδίδοντας διπλά παρουσιολόγια και μισθοδοσίες, αδιαφορώντας για τις δυσμενείς συνέπειες, με αποτέλεσμα οι μισοί εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο εργασίας, με τις ίδιες συνθήκες, τα ίδια προσόντα, την ίδια απόδοση να αντιμετωπίζουν την υποβάθμιση, την εγκατάλειψη, καθώς και τον οικονομικό εισοδηματικό τους μαρασμό.

Είναι, επομένως, απόλυτα δικαιολογημένες και οι έντονες διαμαρτυρίες των άμεσα ενδιαφερομένων μουσικών, για το ωράριο εργασίας και την τους, για το οργανικό αυτό σύνολο του Δήμου μας με την μακρά ιστορία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και την εύρυθμη συνέχιση του έργου του.

Αν και γνωρίζει το πρόβλημα, η εργοδοσία του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ δεν προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή της ισονομίας στη σχέση εργασίας του κλάδου Μουσικών.
Κλιμάκιο εργαζομένων μουσικών με την στήριξη στελεχών της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και της ΠΟΕ – ΟΤΑ ζήτησαν την επέκταση της ομοιοεπαγγελματικής σύμβασης εργασίας στο σύνολο των μουσικών της Φιλαρμονικής και το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι: την Δικαιοδοσία την έχει εκ νόμου ο ίδιος ο Πρόεδρος του Νομικού προσώπου να εφαρμόζει στο χώρο εργασίας του συνόλου τις ίδιες συνθήκες και το ίδιο ωράριο εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Φιλαρμονικής Βόλου.

Παρά:
α) Τις επανειλημμένες παραστάσεις μουσικών με το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ για την ίση διαμόρφωση ωραρίου της Φιλαρμονικής και του ενιαίου παρουσιολόγιου και μισθοδοσίας
β) Τα δημοσιεύματα εφαρμογής της σύμβασης από άλλους Δήμους της επικράτειας σε Φιλαρμονικές με μουσικούς μέλη και μη, με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για όλους τους μουσικούς του ίδιου κλάδου,
γ) την υπόσχεση του Προέδρου του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ για λύση του προτος, ύστερα από την επαφή του με μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τα θέματα εργαζομένων της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου, που έγινε την Τρίτη 05 / 07 / και,
δ) το Έγγραφο 617 / 20-07- της ΠΟΕ – ΟΤΑ στον Πρόεδρο του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ με θέμα: ”Εφαρμογή ενιαίου ωραρίου και ενιαίων όρων εργασίας” αναμένοντας την απάντηση και
ε) Την παράσταση στον Δήμαρχο Βόλου κ. Θεοδώρου του Γ. Γ. της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τα θέματα εργαζομένων της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου την Πέμπτη 21 / 07 / 2016 και γνωστοποίηση του Εγγράφου 617 / 20-07-2016 το ζήτημα των εργαζομένων ακόμα να επιλυθεί.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ν 4368/2016 , άρθρο 8 “ Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ”, οι μουσικοί κατέθεσαν επανειλημμένως αιτήσεις για τροποποίηση του ωραρίου εργασίας (Φεβρουάριο 2016, – Ιούνιο 2016), αντί αυτού, η διοίκηση του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, με του προέδρου του, από τον Ιανουάριο του 2016, τους ανέθεσε την άσκηση παράλληλων καθηκόντων στην Διεύθυνση Πολιτισμού (γραμματειακή υποστήριξη σε κτίριο ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ και ΔΙΑΥΛΟ) , στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Παιδιού (γραμματειακή υποστήριξη και Ταμεία) και στο γραφείο Προμηθειών ώστε οι συγκεκριμένοι μουσικοί, λόγω συμπλήρωσης ωραρίου, να μην μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα των μουσικών σε πρόβες ή εμφανίσεις του Μουσικού Συνόλου.
Ακόμη οι παραπάνω εργαζόμενοι – μουσικοί έχουν αποκλειστεί από το Πακέτο Κάλυψής τους (Π.Κ. 446 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ) υπαγόμενοι στο Πακέτο Κάλυψης (Π.Κ. 101 – ΕΤΑΜ ) από 01 / 04 / 2016.

Επειδή:

1) Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, δεσμεύουν όλους τους εργαζόμενους και όλους τους εργοδότες, που εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος της κάθε Συλλογικής Σύμβασης, ανεξάρτητα αν είναι μέλη ή όχι των συνδικαλιστικών οργάνων ή οργανώσεων, που συνήψαν τη συγκεκριμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».
2) Αν μια σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.
3) Κλαδική ή επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπερισχύει, σε περίπτωση συρροής, με ομοιοεπαγγλεματική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας, εκτός εάν η ομοιοεπαγγελματική είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους».
5) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Υπαλληλικού Κώδικα ( Ν.3528/2007) όπου “ο εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του”, διάταξη που ισχύει και για τους μουσικούς.

Κατόπιν τούτων επερωτάται η Δημοτική Αρχή Βόλου:

• Πότε θα προχωρήσει η δημοτική αρχή στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των μουσικών, έτσι ώστε να εφαρμοστεί επιτέλους το ενιαίο ωράριο και ενιαίοι όροι εργασίας στην Φιλαρμονική Δήμου Βόλου ;

• Τι θα κάνει για να σταματήσει η απασχόληση των μουσικών σε «παράλληλα καθήκοντα» σε άλλες υπηρεσίες, ώστε να απασχολούνται αποκλειστικά με το έργο τους στην φιλαρμονική και να σταματήσει η υποβάθμιση, ο μαρασμός και οι τάσεις διάλυσης του ιστορικού αυτού μουσικού συνόλου με την τεράστια προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.”

"Αλιεύοντας" την είδηση