Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΒΟΛΟΣ / Eνισχυμένα ψηφιακά μέσα και νέα εφαρμογή για τηλέφωνα
Eνισχυμένα ψηφιακά μέσα και νέα εφαρμογή για τηλέφωνα

Eνισχυμένα ψηφιακά μέσα και νέα εφαρμογή για τηλέφωνα

Περιλαμβάνει το σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Βόλου για το

Με ενισχυμένα ψηφιακά μέσα η τουριστική προβολή του Δήμου Βόλου για το , σύμφωνα με το σχέδιο τουριστικής προβολής.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, θα χρησιμοποιηθεί ενισχυμένα η Ψηφιακή προβολή µε ολοκληρωμένες καμπάνιες διαδικτυακής προώθηση στο Facebook και στο instagram τουλάχιστον σε 3 περιόδους τον χρόνο, στοχεύοντας στην ανάδειξη του προορισμού την , το Καλοκαίρι και την περίοδο του Χειμώνα, θα γίνει ειδική και στοχευμένη προβολή της πεζοπορίας και του νέου δικτύου μονοπατιών που δημιουργείται από τους τρεις ∆ήµους,  µε δημιουργία νέας εξειδικευμένης ιστοσελίδας για την πληροφόρηση των τουριστών, µε την εκτύπωση ειδικής σειράς φυλλαδίων, την οργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ. και μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθεί νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα µε τουριστική πληροφορία.

Θα συνεχιστεί η υποστήριξη και βελτίωση των ακτών κολύμβησης και η τουριστική πληροφόρηση και υποδοχή των επισκεπτών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ειδικά για φέτος, το 2020 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, μια χρονιά απρόβλεπτη για όλους και φυσικά για τον τουρισμό που µας ενδιαφέρει.

Όλος ο βασικός προγραμματισμός ακολουθήθηκε µόνο μέχρι τον Μάρτιο.

Από τη στιγμή εκείνη υλοποιήθηκε μια συνεχή προσαρμογή δράσεων ώστε να αξιοποιηθούν τα μέσα και ο χρόνος προς όφελος του προορισμού, στο πλαίσιο βέβαια των εξελίξεων.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί:

• Συμμετοχή σε 11 εκθέσεις σε 10 χώρες

• 4 δημοσιογραφικά ταξίδια εξοικείωσης

• Διαχείριση ηλεκτρονικών σελίδων και βελτίωση του διαδικτυακού τόπου του προορισμού

• Υλοποίηση δράσεων διαδικτυακής προβολής

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εργαστήρια και επαγγελματικές συναντήσεις προώθησης προορισμού

• Έντυπες καταχωρήσεις

• Παραγωγές βίντεο προβολής και νέου εντύπου πληροφόρησης

• Ανανέωση εξοπλισμού & εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στις ακτές µε σκοπό την υποστήριξη των λουομένων και των ατόµων µε κινητικά προβλήματα

• Υποδοχή και πληροφόρηση κοινού και διανομή εντύπου

Γενικά συµπεράσματα που καταγράφηκαν

• Ο προγραμματισμός των δράσεων δεν ολοκληρώθηκε, αφήνοντας εκτός την προσπάθεια ανοίγματος σε νέα αγορά την παρουσία του προορισμού σε επιπλέον χώρες και την δυνατότητα διανομής του βασικού προφίλ.

• Τα εργαλεία μεταβλήθηκαν µε αξιοποίηση των social media και στόχευση κύρια σε κοινό µε σκοπό την επανασύνδεση µαζί του.

• Η εφαρμογή του digital marketing είχε μεγάλο ενδιαφέρον για άμεση προβολή σε κοινό. Ενδιαφέρον

παρουσιάζει η εφαρμογή σε σταθερή βάση µε συνδυασμένη χρήση παραδοσιακών µέσων [πχ έντυπες

καταχωρήσεις]

• Επικρατεί συνολική αμηχανία στις αγορές αναφορικά µε τις δράσεις προβολής µε τάση για virtual

δράσεις ή/και γενικότερη αναμονή

• Αξιοποιήθηκε ο χρόνος στην βελτίωση στοιχείων προορισμού – ακτές

• Στα ποσοστά πληρότητας καταγράφηκε κατακόρυφη μείωση πληρότητας και τζίρου την προηγούμενη

περίοδο

• Η πτώση άρχισε τον Μάρτιο οριακά πριν την εφαρμογή των μέτρων

• Η πληρότητα μετά την επανεκκίνηση παρουσίασε σταθερή υστέρηση, καθώς υπολείπονταν κατά μέσο όρο 30 μονάδες σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά ποσοστά εμφανίζοντας μέση μείωση 53%

• Η πτώση αυτή εμφανίζεται μετά από ανάκαμψη που δηλώθηκε το 2015 και μια σταθεροποίηση που

καταγράφεται την χρονική περίοδο από το 2015 μέχρι 2019.

• Η συμμετοχή των ελλήνων στο σύνολο των επισκεπτών ανέρχεται στο 81,5%. Η συμμετοχή των

αλλοδαπών παρουσιάζει πολύ μεγάλη υστέρηση.

• Η μέση πτώση τζίρου προσδιορίζεται σε -51%

• Το ανθρώπινο δυναμικό διατηρήθηκε στο 60% των επιχειρήσεων µε τις υπόλοιπες να εμφανίζουν

μείωση προσωπικού.

• Η τάση είναι όμοια στην κίνηση επιχειρήσεων ειδικών μορφών τουρισμού. Η πτώση τζίρου

εμφανίζεται υψηλότερη στις εναλλακτικές μορφές.

• Η μείωση της κίνησης είναι οριζόντια σε ειδικές μορφές και θαλάσσιο τουρισμό.

• Σε εθνικό επίπεδο: σεζόν που δεν επιβεβαίωσε καμία αισιόδοξη προσδοκία.

Με βάση τα παραπάνω Στόχος του σχεδίου για το 2021:

Διατήρηση σύνδεσης µε το κοινό

Διατήρηση σύνδεσης µε φορείς και αγορές

Προγραμματισμός και Ετοιμότητα για συνέχιση και ολοκλήρωση ΠτΠ

Προετοιμασία και βελτίωση του προορισμού

Δράσεις

Οι δράσεις του Προγράμματος συνοπτικά αφορούν:

Προβολή µε κλασικά μέσα, δηλαδή προβολή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, μόλις αυτές επιτραπούν και πάντα µε συµπληρωματικές δράσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης του προορισμού εντός και εκτός των εκθέσεων.

Επίσης θα υποστηριχθούν φιλοξενίες δημοσιογραφικών ομάδων.

Τέλος θα παραχθεί νέο έντυπο υλικό προβολής του προορισμού και θα διαφημιστεί ο προορισμός σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Θα χρησιμοποιηθεί ενισχυμένα η Ψηφιακή προβολή. Αυτό θα γίνει µε ολοκληρωμένες καμπάνιες διαδικτυακής προώθηση στο Facebook και στο instagram τουλάχιστον σε 3 περιόδους τον χρόνο στοχεύοντας στην ανάδειξη του προορισμού την , το καλοκαίρι και την περίοδο του χειμώνα.

Ειδική και στοχευμένη προβολή της πεζοπορίας και του νέου δικτύου μονοπατιών που δημιουργείται από τους 3 ∆ήµους.

Η προβολή θα γίνει µε δημιουργία νέας εξειδικευμένης ιστοσελίδας για την πληροφόρηση των τουριστών, µε την εκτύπωση ειδικής σειράς φυλλαδίων, την οργάνωση εκδηλώσεων κλπ.

Τέλος, θα δημιουργηθεί νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα µε τουριστική πληροφορία. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη και βελτίωση των ακτών κολύμβησης και η τουριστική πληροφόρηση και υποδοχή των επισκεπτών.

Ακολουθούν οι δράσεις σε επίπεδο αξόνων:

Άξονας 1. Προβολή µε κλασικά μέσα

1. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

2. Συμπληρωματικές δράσεις και Εκδηλώσεις εντός του χώρου εκθέσεων

3. Προβολή σε χώρες του εξωτερικού και σε πόλεις του εσωτερικού – εκτός εκθέσεων

4. Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε B2B workshops, επαγγελματικά ταξίδια παρουσίασης, εκδηλώσεις παρουσίασης προορισμού

5. Φιλοξενίες και δηµόσιες σχέσεις

6. Παραγωγή και εκτύπωση έντυπου υλικού τουριστικής προβολής

7. Παραγωγή και προμήθεια μέσων προβολής, υλικού marketing και δώρων

8. ∆ιαφημιστικός χώρος και χρόνος σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα µέσα (εφηµερίδες, περιοδικά κλπ), υπαίθρια διαφήµιση και σε χώρους µαζικής συγκέντρωσης κοινού

Άξονας 2. Ψηφιακή προβολή

1. Εμπλουτισμός περιεχομένου σε φωτογραφικό υλικό, κείμενα και βίντεο

2. Παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής / διαφημιστικών Spots

3. Παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής / παρουσιάσεων

4. Διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης

5. Διαδικτυακή προβολή, διαφήμιση σε , µε ηλεκτρονικές σελίδες και στις

σελίδες του προορισμού

Άξονας 3. Θεματική προσέγγιση – – διατηρείται

1. Θεματική καμπάνια προορισμού πεζοπορίας Pelion Routes, ως νέου προϊόντος και γενικής ανάδειξης

δραστηριοτήτων βουνού

2. Πιστοποίηση διαδρομής

3. App πεζοπορίας / site πεζοπορίας

4. Προβολή µε κλασικά µέσα (Εκδηλώσεις – δραστηριότητες – εκθέσεις) αλλά µε θεματική στόχευση

5. Εµπλουτισμός μέσων και παρακολούθηση

Άξονας 4. Εµπλουτισμός παρεχόμενων υπηρεσιών / Νέες δράσεις

1. Βελτίωση της πληροφόρησης: Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής για κινητά τηλέφωνα Παραγωγή App i-area

2. Πληροφόρηση – στήριξη δικτύου

3. Βελτίωση Ακτών – οργάνωση, υποστήριξη και βελτίωση/ανανέωση εξοπλισµού

4. Ο Βόλος ως επιλογή city break

5. Το μονοπάτι των χωριών – σύνδεση πεζοπορίας και πολιτιστικών στοιχείων

Άξονας 5. Υποστήριξη

1. Έρευνες

2. Αξιολόγηση – παρακολούθηση

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Εικοσιένα θετικά κρούσματα covid-19 στα rapid test στη Θεσσαλία #RapidTests - https://t.co/LItLX20Uqs -

  • Απείλησε και χτύπησε 47χρονη 79χρονος  στην Αργαλαστή #όπλα #σωματικέςβλάβες - https://t.co/0f8tSah22z -

  • Στον Βόλο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού #ΑγίουΛουκάτουΙατρού - https://t.co/Qxoy1f76VL -

"Αλιεύοντας" την είδηση