Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Εκτάκτως  συνεδριάζει αύριο το  Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Εκτάκτως  συνεδριάζει αύριο το  Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Εκτάκτως  συνεδριάζει αύριο το  Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

 

Εκτάκτως  συνεδριάζει το  Δημοτικό Συμβούλιο, αύριο Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου με τρία θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα θα ληφθούν αποφάσεις για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.-Σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας εν γένει (σχετ. η αριθμ.19/30-06-2017), καθώς και για την απασχόληση προσωπικού ΙΔΟΧ με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

Τέλος θα ληφθεί απόφαση  για την έγκριση χωροθέτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ», σύμφωνα με τη Μελέτη, την Υ.Α.52716/2001 και την εγκύκλιο 12/56990/28-3-2002.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την σύσταση νέων θέσεων στον Ο.Ε.Υ., καθώς και της απασχόλησης προσωπικού, βάσει της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 και της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για την κατασκευή του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου, έως τις  17/7/2017.

  Τροποποίηση   Ο.Ε.Υ.-Σύσταση νέων θέσεων

Όσον αφορά στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.-Σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας εν γένει, σχετικά με την εγκύκλιο 19/30-6-2017,, σύμφωνα με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 σχετικά με την πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθμού, από τη Διεύθυνση Οικπονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  διευκρινίζεται:

  1. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισέπραξε ο Δήμος το έτος 2016 ανέρχονται στο ποσό των 723.105,35 € έναντι του ποσού των 12.972.369,90 ευρώ που εισπράχθηκε το έτος 2015. Παρατηρείται αύξηση ποσού 750.735,45 ευρώ.
  2. Το κόστος για τη μισθοδοσία 80 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση του προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόλου, αυτή τη στιγμή, ανέρχεται στο ποσό των 035,36 ευρώ συνολικά για οκτώ μήνες .
  3. Η πρόβλεψη για τη μισθοδοσία 90 ατόμων μονίμου προσωπικού του Δήμου στις ανωτέρω υπηρεσίες, ανέρχεται στο ποσό του 344.987,48  € συνολικά ετησίως.
  4. Οι τιμολογημένες δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016 ανήλθαν στο ποσό των 346.000,00 ευρώ και μέχρι 30-6-2017 στο ποσό των 6.914.092,15 ευρώ. Στα ποσά αυτά των δαπανών συμπεριλαμβάνονται και οι μισθοδοσίες και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων με τις οκτάμηνες συμβάσεις .

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Δήμο Βόλου υπάρχει επάρκεια πιστώσεων για τη σύσταση επιπλέον 54 νέων θέσεων στον Ο.Ε.Υ. συνολικού κόστους 802.450,00 ευρώ.

Τέλος ο Δήμος δύναται να προβεί σε πρόσληψη και αμοιβή 90 ατόμων μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 .

Αποχετευτικό Ν.  Αγχιάλου

Σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης,   για την κατασκευή των τριών αντλιοστασίων Α1, Α2 & Α3 , που θα είναι υπόγεια με υπέργειους οικίσκους,   με βάση την Τεχνική Περιγραφή του έργου και κατόπιν εξέτασης των διαγραμμάτων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές χωροθέτησης αυτών, γίνονται γνωστά τα παρακάτω :

α.) το αντλιοστάσιο Α1 τίθεται εντός της αριθ.10/95 Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) «Στούπι-Αλωνάκι», στο Ο.Τ.167α χαρακτηρισμένου ως κοινόχρηστου χώρου «Κ.Χ.», στο ακραίο σημείο του σχεδίου πόλης, όπου βρίσκεται το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο,

β.) το αντλιοστάσιο Α2 τίθεται εντός της αριθ.6/99 Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) «Λαχανόκηποι», στον κοινόχρηστο χώρο Κ.Χ. 6 και με πρόσωπο επί της δημοτικής οδού προς Δημητριάδα Νέας Αγχιάλου,

γ.) το αντλιοστάσιο Α3 τίθεται εντός της αριθ.10/95 Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) «Στούπι-Αλωνάκι», στον κοινόχρηστο χώρο «Κ.Χ.» έμπροσθεν του κτηρίου του πρώην Δημαρχείου Νέας Αγχιάλου και στον αύλειο χώρο αυτού προς τη θάλασσα.

Το θέμα γνωστοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου με το αριθ.πρωτ.οικ.5501/26-6-2017 έγγραφο. Επ’ αυτού εκδόθηκε η υπ’αριθ.16/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης και έγκρισης χωροθέτησης του έργου : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ».

Έκτακτες συνεδριάσεις Οικονομικής και ΕΠΖ

 Έκτακτες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνουν αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 13.00 και θα λάβει απόφαση περί επάρκειας πιστώσεων για τη σύσταση νέων θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, θα εγκρίνει τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο 2017, ενώ θα τροποποιήσει απόφαση που αφορά το έργο «Διαμόρφωση παιδικών Χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασές και πλατεία Λαμπράκη στη Νέα Ιωνία».

Θα προηγηθεί στις 12.30 το μεσημέρι συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση χωροθέτησης του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου», σύμφωνα με τη μελέτη.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Πανήγυρη της Μεταμορφώσεως στον Βόλο - https://t.co/k48UO6enOJ -

  • Κοινή επιστολή στο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ  των γεωπόνων παραρτήματος Κ. Ελλάδος - https://t.co/sgJOLxJD2j -

  • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια - https://t.co/ugK6rtxNL1 -

"Αλιεύοντας" την είδηση