Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τρενάκι του Πηλίου
Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τρενάκι του Πηλίου

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τρενάκι του Πηλίου

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του διατηρητέου μνημείου του υ Βόλος – Πηλίου στο Νομό ς, με φορέα του υ τον Α.Ε.

Πρόκειται για σιδηροδρομικό που αφορά στην λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής από το Σ.Σ. Βόλου έως το Σ.Σ. Μηλεών συνολικού μήκους 28 Km. περίπου, στους Δήμους Βόλου (πεδινό τμήμα) και Νοτίου Πηλίου (ορεινό τμήμα) Νομού ς.

Σύμφωνα με την , στο πλαίσιο λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής υλοποιούνται έργα συντήρησης τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

 • Αλλαγή σιδηροδρομικών γραμμών (όπου αυτό είναι απαραίτητο λόγω φθοράς)
 • Αντικατάσταση – συμπλήρωση – καθαρισμός έρματος.

  • Αντικατάσταση στρωτήρων (όπου αυτό είναι απαραίτητο λόγω φθοράς)
 • Σύσφιξη συνδέσμων και λάδωμα γραμμής

 • Ψεκασμός και εκχορτώσεις γραμμών και των χώρων των σταθμών για λόγους ασφάλειας και κλαδέματα δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης στα πρανή για τη διατήρηση της ορατότητας.

 • Επισκευή και αναβάθμιση τεχνικών έργων και υποδομών της γραμμής (γέφυρες, γεφυρίδια, τοίχοι αντιστήριξης, σταθμοί, κλπ.)

 • Καθαρισμός χανδάκων, εξωχανδάκων, οχετών και γεφυρών.

 • Συντήρηση της σιδηροδρομικής σήμανσης (ανακαίνιση χρωματισμών σε πινακίδες βραδυποριών, ισόπεδων διαβάσεων, χιλιομετρικών δεικτών κλπ.).

  Φορέας του έργου είναι ο Α.Ε..

 • Το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) είναι για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια, προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες ανανέωσης/τροπος της σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  [Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
  "Αλιεύοντας" την είδηση