Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Έφεση Δήμου Βόλου κατά απόφασης του Πρωτοδικείου για εργολάβο του πρώην Συνδέσμου Κοιμητηρίου
Έφεση Δήμου Βόλου κατά απόφασης του Πρωτοδικείου για εργολάβο του πρώην Συνδέσμου Κοιμητηρίου

Έφεση Δήμου Βόλου κατά απόφασης του Πρωτοδικείου για εργολάβο του πρώην Συνδέσμου Κοιμητηρίου

Ομόφωνα εγκρίθηκε στη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, η της από 22/10/2013 και µε αριθ. εκθ. καταθ. 241/2013 ς κατά της υπ' αριθ. 196/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική διαδικασία), από την υπογράφουσα το δικόγραφο της έφεσης πληρεξούσια δικηγόρο.
Σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου του Δήμου Βόλου, επί της από 29/12/2010 και µε αριθ. καταθ. 601/2010 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου αγωγής του αντιδίκου(εργολάβος στον πρώην Σύνδεσμο Κοιμητηρίου Π.Σ. Βόλου – Ν.Ιωνίας) εναντίον του καταργηθέντος ν.π.δ.δ. µε την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου – ς » και του πρώην «Δήμου ς Ν. Μαγνησίας » , τους οποίους διαδέχθηκε ο Δήμος Βόλου κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010 , εκδόθηκε η επιδηλούμενη υπ' αριθ. 196/2013 απόφαση .
Με την εν λόγω απόφαση « …αναγνωρίστηκε , ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το των 32.382 , µε το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση…» και καταδίκασε τον Δήμο στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος , τα οποία όρισε στο των 300 .
Κατά της ως άνω απόφασης ο Δήμος Βόλου άσκησε την από 22/10/2013 και µε αριθ. εκθ. καταθ. 241/2013 έφεση , η οποία συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας κατά την δικάσιμο της 27ης /1/2017.
Επειδή ο Δήμος Βόλου είχε πρόδηλο έννομο συμφέρον για την έφεσης κατά της προαναφερόμενης υπ' αριθ. 196/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κι επειδή η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την άσκηση του ενδίκου μέσου μπορεί σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται και μετά την άσκηση τούτου , δηλαδή μπορεί η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της να εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου , που έχει ήδη ασκηθεί  γι αυτό γνωμοδοτεί , ότι έπρεπε κατά νόμο να ασκηθεί η από 22/10/2013 και µε αριθ. εκθ. καταθ. 241/2013 έφεση κατά της υπ' αριθ. υπ' αριθ. 196/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση