Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
Δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

Δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για το θέμα ΔΕΥΑΜΒ-ΕΡΓΗΛ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 23 Μαϊου στις 2.00 μ.μ.

Στην εισήγηση του δημάρχου -μεταξύ άλλων- αναφέρεται: “Επειδή όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ΔΕΥΑΜΒ είναι δεσμευμένοι και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο δημόσιος σκοπός της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και η δημόσια υγεία.

 Επειδή η άδικη συσσώρευση όλων των αξιώσεων εναντίον της ΔΕΥΑΜΒ που ανέρχονται περί τα 15.000.000€ την ώρα που τα αποθεματικά της είναι της τάξης των 3.000.000€,  έχει ως αποτέλεσμα  να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και με αυτόν τον τρόπο θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα λειτουργίας της με συνεπακόλουθο τη διακινδύνευση της ομαλής ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής του Μείζονος Βόλου και την διακινδύνευση της δημόσιας υγείας”.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης για την ανάθεση γνωμοδότησης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο για τη διερεύνηση ενδεχομένου λύσεως και εκκαθαρίσεως της ΔΕΥΑΜΒ, καθώς και των προϋποθέσεων, δυνατοτήτων και αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας.

Δεύτερη συνεδρίαση

Επίσης σήμερα έχει προγραμματιστεί και δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   με θέμα  τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου έτους 2018», έναντι ποσού 180.000 ευρώ.

Η δεύτερη  συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 2:30μ.μ. ενώ το θέμα θα εγκριθεί πρώτα  από την  οικονομική επιτροπή που συνεδριάζει στη 1:30 μ.μ.

Όπως είναι γνωστό, οι ακτές Πλατανιδίων, Αναύρου, Αλυκών, Δημοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή, Πλάκες και Μαμιδάκη τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο Δήμος Βόλου, έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση , για την ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, συντάσσεται η παρούσα μελέτη που αφορά την κάθε είδους απαραίτητη εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Βόλου.

Ο Δήμος θα αναθέσει, το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, και την ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.

Για την παραλία Πλάκες, αν και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει η τοποθέτηση βάθρου και παρουσία ναυαγοσώστη λόγω του ότι δεν παρατηρείται η χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουομένων με την απαιτούμενη άδεια ή αυθαίρετα, ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο, όμως προτείνεται η τοποθέτηση βάθρου και παρουσία ναυαγοσώστη λόγω επικινδυνότητας της συγκεκριμένης παραλίας και λόγο ότι οι ακτές που έχουν χαρακτηρισθεί από τις αρχές πολυσύχναστες και βραβεύονται με τη «Γαλάζια Σημαία» θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ναυαγοσώστη.

Η κάλυψη του ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή της πλαζ. Επειδή όμως σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Δήμος είναι συνυπεύθυνος για την ύπαρξη ναυαγοσώστη, συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα και θα υλοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πρόσληψη ναυαγοσώστη από τον μισθωτή της πλαζ και στην συνέχεια ο Δήμος θα καταλογίσει την σχετική δαπάνη στον μισθωτή.

Στην περίπτωση που ο μισθωτής της πλαζ προσλάβει ναυαγοσώστη τότε ο ανάδοχος θα αμειφθεί για τα υπόλοιπα 9/10 από τον Δήμο Βόλου της οικονομικής του προσφοράς.

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τέσσερεις μήνες, Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος.

Ο προϋπολογισμός του ναυαγοσωστικού έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (145.161,29 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ανάθεση του ναυαγοσωστικού έργου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, διάρκειας τεσσάρων μηνών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η έναρξη του ναυαγοσωστικού έργου, ο ανάδοχος θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη του έργου και μέχρι τις 31.09.2018 και για ποσό που αντιστοιχεί στην περίοδο αυτή, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού (ο οποίος είναι διάρκειας τεσσάρων μηνών) και της προσφοράς του.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διακομιδή ηλικιωμένου από την Αλόννησο στο Βόλο - https://t.co/C8ez3UvDbp -

  • Συνελήφθη για παραβίαση ωραρίου στον Αλμυρό - https://t.co/Lj3WLGXDdB -

  • Οι σκιές του 21ου αιώνα - https://t.co/s9aYIGQYuR -

"Αλιεύοντας" την είδηση