Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Δωρεά παιδικά παιχνίδια του Ροταριανού Ομίλου
Δωρεά παιδικά παιχνίδια του Ροταριανού Ομίλου

Δωρεά παιδικά παιχνίδια του Ροταριανού Ομίλου

Το Δ.Σ. του ΟΛΒ με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”, εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Χώρου Τοποθέτησης Παιδικών Παιχνιδιών στο Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου» εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου.

Με την υπ’ αριθμ 3538/2016 (Πρακτικό 341/10-11-2016) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της δωρεάς, ποσού 6.500 ευρώ, του Ροταριανού Ομίλου Βόλου για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών και ο ΟΛΒ ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Χώρου Τοποθέτησης Παιδικών Παιχνιδιών στο Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου».

Παραχώρηση χώρου στην παραλία από τον ΟΛΒ για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου Βόλου

Επίσης αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια” απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΒ, με την οποία εγκρίνεται η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του αναγκαίου χερσαίου λιμενικού χώρου στην κεντρική παραλία Βόλου και συγκεκριμένα νοτίως και ανατολικώς του παραλιακού κτιρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έναντι του Δήμου Βόλου (εφεξής «ο παραχωρησιούχος»).

Η παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος υλοποιείται με σκοπό την υλοποίηση της εκδήλωσης φωταγώγησης της πόλης, την Πέμπτη 1/12/2016, που θα λάβει χώρα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2016 & Πρωτοχρονιάς 2017, με γενικό τίτλο δράσης «Χριστούγεννα 2016 – Ο Βόλος μας Μαγεύει».

Ειδικότερα στις 28/11/2016 θα εναποτεθεί εξέδρα στον παραλιακό χώρο. Στις 30/11/2016 θα εγκατασταθούν επί του χώρου ηχητικά και φωτιστικά συστήματα υποστήριξης της εκδήλωσης. Την 1η/12/2016 θα υλοποιηθεί η εν λόγω εκδήλωση.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της εν λόγω παραχώρησης θα εκτείνεται από 28/11/2016 έως 01/12/2016, υπό την αίρεση της προηγούμενης αποδοχής αλλά και της πιστής τήρησης εκ μέρους του παραχωρησιούχου, των τιθέμενων με την παρούσα, όρων και προϋποθέσεων. Το οικονομικό αντάλλαγμα, να καθοριστεί στο συμβολικό ποσό του ενός ευρώ (1,00 €), προκειμένου να συμβάλλει και η Ο.Λ.Β. Α.Ε. με τον τρόπο αυτό στον κοινωφελή σκοπό αυτής της δράσης.

Η προσωρινή παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του εν λόγω λιμενικού χώρου θα διέπεται επιπρόσθετα, από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ο χώρος, η χρήση του οποίου προσωρινά παραχωρείται, θα χρησιμοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο αποκλειστικά για το σκοπό της παραχώρησης, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου, ενώ απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ νέου παραχώρηση της χρήσης του, σε οποιονδήποτε τρίτο.

Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή έργου μόνιμου χαρακτήρα. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, όπως παραδώσει μετά το πέρας της παραχώρησης, το χώρο, στην κατάσταση που τον παρέλαβε κι όπως λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α/17-10-77), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά το χρόνο ισχύος της παραχώρησης η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα ασκεί τα δικαιώματά της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη διέλευση των περιπατητών, αλλά αντιθέτως υποχρεούται όπως τη διευκολύνει.

Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται όπως εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία, χωρίς καμία αξίωση από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ο.Λ.Β. Α.Ε. για αποζημίωση. Ο παραχωρησιούχος κατέχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη του αναγκαίου, για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, εξοπλισμού, που θα εναποτεθεί επί του εν λόγω χώρου.

Υποχρεούται να τηρεί αυστηρά το ωράριο κοινής ησυχίας να συμμορφώνεται απολύτως και αμέσως με τις υποδείξεις των εντεταλμένων Οργάνων της Λιμενικής Αρχής, ενώ σπερίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους όρους η παρούσα παραχώρηση θα αίρεται οριστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και ο παραχωρησιούχος θα είναι υποχρεωμένος όπως εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση του παραχωρηθέντος, χώρου, χωρίς καμία αξίωση για οιασδήποτε μορφής αποζημίωση.

Η απόφαση αίρεται και ανακαλείται η ισχύς της, καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση