Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων στην οδό Ζάχου
Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων  στην οδό Ζάχου

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων στην οδό Ζάχου

 

Προσωρινή κυκλοφορίας της οδού Ζάχου, μεταξύ των οδών Μυρμιδόνων και Μινύων, στο Βόλο, αποφασίστηκε από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, αρχο Ι. Τόλια, κατά το χρονικό διάστημα από 27/3/2017 ημέρα Δευτέρα έως την 31/3/2017 ημέρα Παρασκευή, καθ' όλο το 24ώρο λόγω εργασιών, με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων ‘' Περί κοινής ησυχίας ‘'.

Η απόφαση ελήφθη αποβλέποντας στην ασφαλέστερη ρύθμιση κυκλοφορίας της οδού Ζάχου, μεταξύ των οδών Μυρμιδόνων και Μινύων.

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τις οδούς Μυρμιδόνων και Μινύων. Η ανάδοχος εταιρεία επιφορτίζεται με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης καθώς και τη λήψη κάθε απαιτούμενου μέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Ρύθμιση κυκλοφορίας σε παράπλευρο της ΠΑΘΕ

Επίσης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, αποφασίστηκε η προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας, σε του παράπλευρου οδικού δικτύου του αυτοκινητο ΠΑΘΕ της περιοχής αρμοδιότητας μας από Χ/Θ 259+500 (Όρια Ν. Μαγνησίας με όρια Ν. Φθιώτιδος) έως τη Χ/Θ 298+840 (Κάτω Μικροθήβες Φαρσάλων) περιοχή αρμοδιότητα Α.Τ. Αλμυρού και από Χ/Θ 298+840 (Κάτω Μικροθήβες Φαρσάλων) έως Χ/Θ 318+600 (Όρια Ν. Μαγνησίας με όρια Ν. ς) περιοχή αρμοδιότητας Α.Τ. Βελεστίνου, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες συντήρησης – βελτίωσης, με εργοτάξια μικρής διάρκειας (ημερήσιας, από ανατολή ως δύση ηλίου).

Το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί είναι από 27/03/2017 έως 26/03/2018, πλην των ημερομηνιών από 13/04/2017 μέχρι 18/04/2017, από 28/04/2017 μέχρι 02/05/2017, από 02/06/2017 μέχρι 06/06/2017, από 11/08/2017 μέχρι 16/08/2017, από 27/10/2017 μέχρι 29/10/2017, από 22/12/2017 μέχρι 27/12/2017, από 29/12/2017 μέχρι 31/12/2017 και από 01/01/2018 μέχρι 07/01/2018, καθώς και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 17/06/2017 μέχρι 10/09/2017.

Ο ανάδοχος των εργασιών έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά: να ενημερώνει έγκαιρα τα κατά τόπους αστυνομικά Τμήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος του αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές .

Μετά το πέρας των εργασιών θα φροντίζει για την απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στη κυκλοφορία αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κτλ. Σημειώνεται ότι οι κυκλοφοριακές μικρής διάρκειας θα λαμβάνουν χώρα σε ώρες που εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα υπό το φώς της ημέρας, θα ξεκινούν αφού ξημερώσει και θα αποσύρονται σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου. Επιπροσθέτως με δική του ευθύνη του θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση της σήμανσης, την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης με άλλες εν ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής ή μακράς διάρκειας στην ευρύτερη περιοχή των υπό εκτέλεση εργασιών και τέλος θα μεριμνά ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών.

"Αλιεύοντας" την είδηση