Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών στα «Δόντια»
Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών στα «Δόντια»

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών στα «Δόντια»

Η προσωρινή δικοπή της κυκλοφορίς της οδού Αθηνών (Ε.Ο. Βόλου Φαρσάλων), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βόλο στο ύψος της θέσης “”, αποφασίστηκε με του αναπληρωτή διευθυντή της Βασίλη Μαρκογιαννάκη που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Η διακοπή ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1.9.2016, ημέρα Πέμπτη έως την 30.9.2016 ημέρα Παρασκευή από την του Ηλίου έως και τη Δύση, λόγω εργασιών – ανασκαφικών ερευνών για την απομάκρυνση του ανατολικού πεσσού του μαϊκού Υδραγωγείου , με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων «Περί Κυριακής Αργίας» και «Περί κοινής ησυχίας».

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν τμήμα της οδού με εκ περιτροπής κυκλοφορίας μεταξύ των δύο ρευμάτων με χρήση της κατάλληλης ρυθμιστικής σήμανσης και σημαιοφόρων υπαλλήλων εκ των εργοληπτών των εργασιών.

Καθημερινά με τη λήξη των εργασιών η κυκλοφορία θα επαναδιεξάγεται κατόπιν μερικής αποκατάστασης των εργασιών επί της οδού Αθηνών.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από της τοποθετήσεως των καταλλήλων σημάνσεων με μέριμνα του αιτούντος, σε με το Τ.Τ. Βόλου, που επιφορτίζονται με την εφαρμογή της παρούσας, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροπ. με το Ν. 3542/2007.

"Αλιεύοντας" την είδηση