Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Διαγωνισμός για την εκμίσθωση μηχανημάτων στο Δήμο Βόλου
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση μηχανημάτων στο Δήμο Βόλου

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση μηχανημάτων στο Δήμο Βόλου

Ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου για την «Εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των ∆/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 152.744,44 ευρώ µε ΦΠΑ, διάρκειας 12 μηνών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, µόνο βάσει τιμής, για το κάθε ή μηχάνημα του προϋπολογισμού της µε αριθ. πρωτ: 81978/22-9-2016 Μελέτης, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου στις 15.00. Αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αποτελεί η Τεχνική Έκθεση, το της μελέτης, η Συγγραφή Υποχρεώσεων και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ( 8 της διακήρυξης). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Βόλου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου, Ταχυδρ. ∆/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1, Τηλεφ.:2421350106, 2421350165 FAX 2421097610, και στην Ηλεκτρονική ∆/νση του ∆ήµου Βόλου www.dimosvolos.gr

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση