Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Διαγωνισμός για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βόλου
Διαγωνισμός για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βόλου

Διαγωνισμός για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βόλου

Με απόφαση του δημάρχου Αχ. Μπέου, προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός για την «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων του Δήμου διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 150.908 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της αναφερόμενης υπηρεσίας (ετήσια παροχή υπηρεσίας με άπαξ προμήθεια εξοπλισμού και εργασίας εγκατάστασης). Ο θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων () μέσω της διαδικτυακής πύλης  www . promitheus . gov . gr.

έναρξης υποβολής προσφορών : 14-10-2019 και : 08:00π.μ.

Καταληκτική υποβολής προσφορών: 21-10-2019 και : 15:00μ.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των 2.434.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου , ταχυδρ. δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου, αρμόδιος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου www . dimos volos .gr.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Αποζημιώσεις στο 100% της ζημίας το Νοέμβριο του 2021 - https://t.co/hpShvtY3q1 -

  • Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 2ο ΕΠΑΛ Βόλου (Εσπερινό) #2οΕΠΑΛΒόλουΕσπερινό - https://t.co/7xakhftsfo -

  • Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο… - https://t.co/bJmmFvYWED -

"Αλιεύοντας" την είδηση