Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Διαγωνισμός για ψηφιακή εφαρμογή κινητών iArea
Διαγωνισμός για ψηφιακή εφαρμογή κινητών iArea

Διαγωνισμός για ψηφιακή εφαρμογή κινητών iArea

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των παραδοτέων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της Μελέτης, για την «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Βόλου – iArea» ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.138,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρ. Φεραίου, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 17-9-2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, υπάρχουσες και υπό σύσταση κοινοπραξίες.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Ευστρατιάδη Γεώργιο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ.: 2421350294.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr> ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 

155 καθαριστών/ριών στον Δήμο Βόλου 

Με απόφαση του δημάρχου Βόλου, εγκρίθηκε η προσωπικού, με την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, πεντέμισι (5,5) και τριών (3) ωρών την ημέρα, κατά περίπτωση, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της ατομικής σύμβασης εργασίας και έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

Ειδικότερα, θα προσληφθούν 83 άτομα προσωπικό με ημερήσια 5,5 ωρών και 72 άτομα προσωπικό με ημερήσια 3 ωρών.

Το πιο πάνω προσωπικό που προσλαμβάνεται, εντάσσεται διοικητικά στο Τμήμα Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού, το οποίο και αναλαμβάνει την τοποθέτησή του στις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Το εν λόγω Τμήμα θα έχει την ευθύνη της εποπτείας άσκησης καθηκόντων του προσωπικού στους χώρους ευθύνης που του έχουν ανατεθεί, καθώς επίσης τη διοίκηση και διαχείριση του εν λόγω προσωπικού, την αρμοδιότητα έγκρισης και χορήγησης των πάσης φύσεως αδειών του προσωπικού, πλην των αναρρωτικών.

Επιπλέον, το ίδιο Τμήμα θα μεριμνήσει για τη χορήγηση στο εν λόγω προσωπικό των προβλεπόμενων ειδών ατομικής προστασίας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση