Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Διαγωνισμός από Δήμο Βόλου για πληροφοριακές πινακίδες
Διαγωνισμός από Δήμο Βόλου για πληροφοριακές πινακίδες

Διαγωνισμός από Δήμο Βόλου για πληροφοριακές πινακίδες

Διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου για την προμήθεια πληροφοριακών  πινακίδων.
Ο είναι συνοπτικός , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαισίων – πληροφοριακών πινακίδων για τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.198,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής:
α) Με αποστολή (ταχυδρομικά,courier, συστημένη επιστολή), ή με στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), το αργότερο μέχρι την διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι στις 1/8/2018, ημέρα Τετάρτη και 10.30 π.μ. ή
β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο), την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 1/8/ και από 10.30 π.μ. ( έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και παρέχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, τηλέφωνα: (24213)50177, 50106.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.dimosvolos.gr, ενώ η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ευρωβαρόμετρο: οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τις ψηφιακές αρχές #ψηφιακέςαρχές - https://t.co/u6DKwDIOaC -

  • #Alzheimer παρουσιάζει και η καρδιά - https://t.co/Q0OrUI80N3 -

  • Παράταση στην κατάθεση φακέλων του προγράμματος εξοικονόμησης ύδατος #εξοικονόμησηύδατος - https://t.co/RRCg0Kxs9y -

"Αλιεύοντας" την είδηση