Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Διαγωνισμό για ανακατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων και ομβρίων
Διαγωνισμό  για ανακατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων και ομβρίων

Διαγωνισμό για ανακατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων και ομβρίων

Προκηρρύσει η 
Aνοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α4 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 179.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προκηρύσσειo πρόεδρος της με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών της ομάδας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους από τις 18 Απριλίου μέχρι τις 22 Απριλίου.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Άμεση Δημοσιοποίηση των επιδημιολογικών στοιχείων από τις Νοσοκομειακές Μονάδες της Θεσσαλίας… - https://t.co/fYDYDx1FvT -

  • Ι.Σ.Θ.:Άμεση Δημοσιοποίηση των επιδημιολογικών στοιχείων κατά την διάρκεια της πανδημίας από τις Νοσοκομειακές Μονά… - https://t.co/v9ASgmCbKB -

  • Ηλεκτρονική συνάντηση της "Πρόταση Ζωή" στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου - https://t.co/vO2jofPmJx… -

"Αλιεύοντας" την είδηση