Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Δεν ασκεί έφεση ο Δήμος Βόλου για στειρώσεις αδέσποτων
Δεν ασκεί έφεση ο Δήμος Βόλου για στειρώσεις αδέσποτων

Δεν ασκεί έφεση ο Δήμος Βόλου για στειρώσεις αδέσποτων

Ομόφωνη απόφαση να μην ασκήσει κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου, που έκανε δεκτή αγωγή που είχε κατατεθεί και τον υποχρεώνει να καταβάλει 6.771 € σε ιδιώτη για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στο Δήμο Αρτέμιδας το 2010, έλαβε ομόφωνα η Επιτροπή που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα.

Στη συνεδρίαση της ς Επιτροπής τονίστηκε ότι η ενάγουσα κτηνίατρος με αίτηση – δήλωσή της περιορίζεται για καταβολή ποσοστού 20% των τόκων από το Δήμο Βόλου (δηλαδή 219,60 €, αντί 1.098 €, που όριζε η απόφαση του Δικαστηρίου).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στην άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 59/ απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου, για αγωγή ιδιώτη κτηνιάτρου, στις 15-10-2013, με την οποία αιτούνταν καταβολή πλέον τόκων και εξόδων ποσού 6.771 € με 11%, που ήταν η συμφωνηθείσα αμοιβή για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στον πρώην Δήμο Αρτέμιδας (όπως αναφέρει η ενάγουσα κτηνίατρος ‘έγιναν 61 στειρώσεις αδέσποτων σκύλων). ικαστήριο τον δικαίωσε για το των 6.771 € νομιμότοκα (6% ετησίως) και με δικαστική δαπάνη σε βάρος του Δήμου 280 €.

Η απόφαση επιδόθηκε στον Δήμο Βόλου στις 17 Ιουνίου και η νομική σύμβουλος του Δήμου στη γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή αναφέρει ότι η έφεση δεν θα αποβεί προς όφελος του Δημοσίου και θα συνεπαγόταν απλά καθυστέρηση, με συνέπεια την περαιτέρω επιβάρυνση της ς, με τόκους υπερημερίας και επιπλέον δικαστικά έξοδα.

"Αλιεύοντας" την είδηση