Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Χρ. Τριαντόπουλος: Έξι βήματα για την αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου
Χρ. Τριαντόπουλος: Έξι βήματα για την αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου

Χρ. Τριαντόπουλος: Έξι βήματα για την αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου

Ο γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος, με αφορμή και τη σχετική διάταξη για τη διαμόρφωση των συνθηκών αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου σε πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών, στάθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχει το εν λόγω μεταρρυθμιστικό εγχείρημα για την της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε ότι «το λιμάνι του Βόλου συνιστά ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ς. Ως εκ τούτου, η και αξιοποίησή του αποτελεί προτεραιότητα, η οποία, πλέον, αρχίζει να δρομολογείται. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε άμεση συν με το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υλοποιεί το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας -μεταξύ των οποίων και το λιμάνι του Βόλου-, με μία σειρά από κινήσεις και παρεμβάσεις.

Ειδικότερα:

1ον. Αναλύθηκαν λεπτομερώς από το Υπουργείο Οικονομικών, σε συν με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι μελέτες αξιολόγησης που ολοκλήρωσε το για κάθε ένα από τα μεγάλα περιφερειακά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένου και του λιμανιού του Βόλου.

Πρόκειται για μελέτες που, αφενός, καταδεικνύουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε λιμένος και, αφετέρου, σκιαγραφούν τις προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης αυτού.

2ον. Δόθηκε, από τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατεύθυνση άμεσης έναρξης των διαδικασιών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών και εκφράστηκε η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στην επιλογή συμβούλου προκειμένου να προκηρυχθούν διεθνείς διαγωνισμοί για την επιλογή επενδυτών και βέλτιστων τρόπων ανάπτυξης κάθε λιμανιού, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Βόλου, το οποίο εντάχθηκε στην πρώτη φάση της αξιοποίησης.

3ον. Θεσμοθετήθηκε, με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (ν. 4664/2020), η αύξηση της ανώτατης επιτρεπόμενης διάρκειας των συμβάσεων παραχώρησης που είχαν ήδη συναφθεί πριν από περίπου δύο δεκαετίες (2002-2003) μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των δέκα οργανισμών λιμένος (μεταξύ αυτών και του Βόλου), από 50 σε 60 χρόνια. Έτσι, ενθαρρύνεται η υιοθέτηση ενός μακρόπνοου οράματος και ο σχεδιασμός για κάθε λιμένα, αυξάνοντας το αποτύπωμα της επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική κοινωνία.

4ον. Δόθηκε, με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (ν. 4664/2020), η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να συνάπτει, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, περισσότερες μερικής υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών σε κάθε λιμάνι. Έτσι, σε λιμάνια με πολλαπλές διαστάσεις δραστηριότητας, όπως και αυτό του Βόλου, παρέχεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία , μεγιστοποιώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

5ον. Εμπλουτίστηκε, με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (ν. 4664/2020), ο τρόπος προσδιορισμού του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου οργανισμού λιμένος σε περίπτωση υπό-παραχώρησης, όπου το ακριβές ύψος του τέλους θα λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των υπό-παραχωρούμενων και μη υπό-παραχωρούμενων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών, καθώς και τις προβλεπόμενες στο πλαίσιο της υπό-παραχώρησης, υπογραμμίζοντας την επενδυτική και αναπτυξιακή διάσταση του σχετικού τέλους.

6ον. Διευθετήθηκε, με τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4706/2020), πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το καθεστώς διαχείρισης των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένος, θεσπίζοντας ότι η διαχείριση και η εκμετάλλευση των ακινήτων της χερσαίας λιμενικής ζώνης ανατίθεται σε έναν ενιαίο φορέα, στον οικείο οργανισμό λιμένος και, δη, τους λιμένες της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου.

Όσον αφορά το λιμάνι του Βόλου, ειδικότερα, το ζήτημα αφορούσε την ύπαρξη εκτάσεων κυριότητας ΟΣΕ στη χερσαία ζώνη του κεντρικού λιμένος Βόλου που κάλυπταν το σύνολο σχεδόν της εισόδου του κεντρικού λιμένα, δημιουργώντας ασάφεια ως προς το καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης, που ήταν αποθαρρυντική για την προώθηση των επενδύσεων.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για να προχωρήσει η διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου.

Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα -λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωναϊού-, κατάφερε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί στην πρώτη φάση της αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων από το ΤΑΙΠΕΔ.

Πρόκειται για μία φάση που έχει ήδη αρχίσει, με την πρόσφατη εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών από το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των τριών πρώτων λιμένων, με το λιμάνι του Βόλου να ακολουθεί κατά την επόμενη περίοδο και δη στις αρχές του 2021, σύμφωνα πάντα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Το λιμάνι του Βόλου, σε συνέχεια των πρόσφατων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, έχει, πλέον, τροχοδρομηθεί σε πορεία αξιοποίησης , με στόχο τη μεγιστοποίηση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και με γνώμονα την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της ς και την ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας.

Με λίγα λόγια, ο Βόλος μπαίνει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη και αρχίζει να ξεδιπλώνει τις αναπτυξιακές του προοπτικές, οι οποίες θα μπορέσουν να διαμορφώσουν συνθήκες ευημερίας για όλες και όλους».

"Αλιεύοντας" την είδηση