Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Χωρίς επιβάρυνση η ατμόσφαιρα στον Βόλο
Χωρίς επιβάρυνση η ατμόσφαιρα στον Βόλο

Χωρίς επιβάρυνση η ατμόσφαιρα στον Βόλο

Χωρίς ατμοσφαιρική επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 7 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 24 μg/m3, στις 8 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 28 μg/m3 και στις 9 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 36 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 7 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 11 μg/m3, στις 8 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 13 μg/m3 και στις 9 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 14 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr.

 

Αντιμετωπίζοντας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό το θέμα της Δημόσιας Υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργαζόμενη με φορείς με εμπειρία, με επιστημονική και τεκμηριωμένη άποψη και κυρίως με πιστοποιημένο ειδικό εξοπλισμό, ενημερώνει για τα εξής: Τοποθετημένοι σταθμοί μέτρησης αέριων ρύπων στο Βόλο, αυτή τη χρονική στιγμή είναι δύο: ένας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο με on line μετάδοση των μετρήσεων και ένας στην πρώην ΔΕΣΕ (Λεωφόρος Αθηνών).

Και οι δύο αυτοί σταθμοί είναι πιστοποιημένοι, με ένταξη στο εθνικό δίκτυο μετρητών του Υπουργείου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προμηθεύεται έναν ακόμη σταθμό μέτρησης, για τον οποίο ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και πλέον αναμένεται να βγει η διακήρυξη του έργου, προϋπολογισμού περίπου 150.000,00 ευρώ, ενώ θα γίνει προμήθεια δύο ακόμη νέων σταθμών μέτρησης, σε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης μέσω ΕΣΠΑ.

Πέντε τελικά θα είναι στο σύνολό τους οι σταθμοί μέτρησης αέριων ρύπων στη Μαγνησία, εκ των οποίων οι δύο ήδη μετρούν και δεν σταμάτησαν ποτέ τις μετρήσεις. Επιπρόσθετα υπάρχει πιστοποιημένος σταθμός μέτρησης εγκατεστημένος από τον ΟΛΒ και ο οποίος κάνει αντίστοιχες μετρήσεις.

Παράλληλα υπάρχουν εγκατεστημένοι ήδη τρεις δειγματολήπτες αέρα, που λαμβάνουν δείγματα αιωρούμενων σωματιδίων.

Αυτά τα δείγματα στέλνονται στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο έχει ξεκινήσει συνεργασία η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το αρμόδιο Τμήμα θα αναλύσει τα δείγματα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οσμηρές ενώσεις. Από τα τέλη Μαΐου (αρχή εφαρμογής του προγράμματος) μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πενήντα (50) ανάλογες δειγματοληψίες και με την πάροδο έξι μηνών θα έχουμε μια πρώτη επιστημονική εικόνα.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τριακόσιες δειγματοληψίες, συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ, έχοντας ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην πόλη του Βόλου, δίνοντας έμφαση στον προσδιορισμό ενδεχόμενων επικίνδυνων για την υγεία συστατικών των αιωρούμενων σωματιδίων. Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί ένα χρόνο από την έναρξη της εφαρμογής του (Μάιος 2020).

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες, ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος ολφακτομετρίας για την ανάλυση των οσμών, συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ.

Μετά την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου, αναμένεται πλέον η υπογραφή σύμβασης και η εφαρμογή του προγράμματος της ολφακτομετρίας.

Σκοπός είναι η μέτρηση και αξιολόγηση των επιπέδων οσμηρών VOCs στο Πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, όπου καταγράφονται συχνά επεισόδια οσμών.

Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ένας συνδυασμός δειγματοληψιών, χημικών αναλύσεων και χρήσης υπολογιστικών  εργαλείων με στόχο (α) το χαρακτηρισμό του χημικού αποτυπώματος της δυσοσμίας μέσα στην πόλη, (β) τον χαρακτηρισμό του αποτυπώματος της δυσοσμίας στις γειτονικές βιομηχανικές δραστηριότητες που θεωρούνται εν δυνάμει πηγές εκπομπής δύσοσμων ενώσεων, (γ) των χωρικό εντοπισμό της προέλευσης της δυσοσμίας μέσα στην πόλη. Διότι η όποια ενέργεια πρέπει να στηρίζεται σε αποδείξεις και όχι σε ενδείξεις.

Οι ερευνητικές εργασίες αφορούν στη διερεύνηση της χημικής σύστασης και της προέλευσης της δυσοσμίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου, δηλαδή την ταυτοποίηση της/των χημικής/ών ουσίας/ών που προκαλούν τη δυσοσμία και των χωρικό εντοπισμό της/ων πηγής/ών που τυχόν ευθύνονται.

Η διερεύνηση στηρίζεται στην επί τόπου δειγματοληψία με εξειδικευμένους για την περίπτωση δειγματολήπτες των οσμηρών χημικών ουσιών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και ταυτοποίηση και προσδιορισμό τους στο εργαστήριο με τη χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης ενός ευρύτατου φάσματος άγνωστων χημικών ενώσεων.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος) μετά από εκτεταμένη έρευνα και μελέτη του φαινομένου, μέσω περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, συχνών αυτοψιών σε εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στις Α και Β΄ ΒΙ.ΠΕ., μετρήσεων του σταθμού του ΕΔΠΑΡ (Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης) είναι σε θέση και υποδεικνύουν τις πρώτες βιομηχανικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής στις οποίες θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες αλλά και σε συνέχεια θα μπορούν να ταυτοποιούν βιομηχανίες και χώρους ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα των δειγματοληψιών. Ωστόσο απαιτούνται συνεχείς και σε βάθος χρόνου έλεγχοι και μετρήσεις για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

Οι έλεγχοι σε βιομηχανίες της περιοχής είναι συνεχείς, είτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, είτε από τα κλιμάκια ελέγχου (ΚΕΠΠΕ), οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, ακόμη και μεταμεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες.

Κανείς δεν επαναπαύεται, κανείς δεν σταματά από εμάς μέχρι να φθάσουμε στο τέλος. Μιλάμε μόνο με στοιχεία χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού.

Επίσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Α) Υπέγραψε σύμβαση, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων και εδάφους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων,

Β) Χρηματοδότησε με ποσό 25.000,00€ την εκπόνηση, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιδημιολογικής Μελέτης Θνησιμότητας και Νοσηρότητας στο Νομό Μαγνησίας, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που οργανώθηκε από την Περιφέρεια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας και το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,

Γ) Σύναψε σύμβαση με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων το 2018 αερίων ρύπων (Διοξίνες/φουράνια, βαρέα μέταλλα) που εκπέμπονται από την καμινάδα του εργοστασίου της ΑΓΕΤ,

και εντός των ημερών θα υπογραφεί νέα σύμβαση με τον Δημόκριτο, για μετρήσεις αέριων ρύπων την καύσης εναλλακτικού καυσίμου.

 

Σε δηλώσεις της η και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη ανέφερε «Ό,τι έχουμε προαναγγείλει ό,τι θα κάνουμε για να έχουμε όσο πιο ξεκάθαρη εικόνα για την ατμόσφαιρα της πόλης στην οποία όλοι μας ζούμε, το κάνουμε πράξη.

Πλέον θα έχουμε πέντε σταθμούς μέτρησης στην πόλη μας και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την υπογραφή έναρξης του προγράμματος της ολφακτομετρίας.

Με τη συμβολή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, προσπαθούμε καθημερινά, με εξειδικευμένους φορείς της χώρας μας, να αποκτήσουμε τα εργαλεία εκείνα, που θα μας δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο πολεοδομικό συγκρότημα.

Είμαστε κάτοικοι αυτής της πόλης, ζούμε και αναπνέουμε εδώ και φυσικά δεν διαπραγματευόμαστε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, που αποτελούν πρώτιστη αξία και προτεραιότητα για εμάς».

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση