Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Χορήγηση ποσού 1.909.752 ευρώ στο Δήμο Βόλου για προνοιακά επιδόματα Ιουλίου- Αυγούστου
Χορήγηση ποσού 1.909.752 ευρώ στο Δήμο Βόλου για προνοιακά επιδόματα Ιουλίου- Αυγούστου

Χορήγηση ποσού 1.909.752 ευρώ στο Δήμο Βόλου για προνοιακά επιδόματα Ιουλίου- Αυγούστου

Την κτνομή ποσού ύψους 110.856.647,56 ευρώ σε Δήμους της Χς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη “”.

ια τον , προβλέπεται η καταβολή ποσού ύψους 1.909.752,63ευρώ.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το .

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες ς και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να γνωστοποιήσουν έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου .

"Αλιεύοντας" την είδηση