Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Χειμερινά δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου
Χειμερινά δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου

Χειμερινά δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου

Σε ισχύ  τίθενται  από σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου τα χειμερινά δρομολόγια στις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγια Δευτέρα έως Παρασκευή

o 1

Από Άναυρο: 6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.12, 8.24, 8.36, 8.48, 9.00, 9.12, 9.24, 9.36, 9.48, 10.00, 10.12, 10.24, 10.36, 10.48, 11.00, 11.12, 11.24, 11.36, 11.48, 12.00, 12.12, 12.24, 12.36, 12.48, 13.00, 13.12, 13.24, 13.36, 13.48, 14.00, 14.13, 14.26, 14.37, 14.48, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 21.00, 21.15, 21.30, 21.50, 22.10, 22.30

Από Πέτρου και Παύλου: 6.00, 6.30, 6.50, 7.10, 7.25, 7.40, 7.55, 8.10, 8.24, 8.36, 8.48, 9.00, 9.12, 9.24, 9.36, 9.48, 10.00, 10.12, 10.24, 10.36, 10.48, 11.00, 11.12, 11.24, 11.36, 11.48, 12.00, 12.12, 12.24, 12.36, 12.48, 13.00, 13.12, 13.24, 13.36, 13.48, 14.00, 14.12, 14.24, 14.37, 14.51, 15.09, 15.23, 15.42, 16.03, 16.23, 16.43, 17.03, 17.23, 17.38, 17.53, 18.08, 18.23, 18.38, 18.53, 19.08, 19.23, 19.38, 19.53, 20.08, 20.23, 20.38, 20.53, 21.08, 21.23, 21.38, 21.55, 22.15, 22.35

-Νο 2

Δευτέρα και Τετάρτη

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.00, 7.20, 7.32, 7.40, 7.48, 7.53, 7.58, 8.05, 8.13, 8.22, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.15, 14.23, 14.32, 14.50, 15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05, 20.25, 20.45, 21.05, 21.30, 22.00, 22.30

Από Αμπελόκηποι/Πανεπιστήμιο: 7.00, 7.30, 7.50, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.42, 9.55, 10.10, 10.25, 10.40, 10.55, 11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 12.10, 12.25, 12.40, 12.55, 13.10, 13.27, 13.44, 13.58, 14.10, 14.25, 14.40, 14.55, 15.07, 15.22, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.30

Τρίτη-Πέμπτη και Παρασκευή

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.00, 7.20, 7.32, 7.40, 7.48, 7.53, 7.58, 8.05, 8.13, 8.22, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.15, 14.23, 14.32, 14.50, 15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.20, 17.35, 17.50, 18.05, 18.20, 18.35, 18.50, 19.05, 19.20, 19.35, 19.50, 20.05, 20.20, 20.35, 20.50, 21.10, 21.30, 22.00, 22.30

Από Αμπελόκηποι/Πανεπιστήμιο: 7.00, 7.30, 7.50, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.42, 9.55, 10.10, 10.25, 10.40, 10.55, 11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 12.10, 12.25, 12.40, 12.55, 13.10, 13.27, 13.44, 13.58, 14.10, 14.25, 14.40, 14.55, 15.07, 15.22, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 17.55, 18.10, 18.25, 18.40, 18.55, 19.10, 19.25, 19.40, 19.55, 20.10, 20.25, 20.40, 20.55, 21.10, 21.25, 21.40, 22.00, 22.30

-Νο 3

Δευτέρα και Τετάρτη

Από Άναυρο: 5.50, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55, 8.15, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.30

Από ΜΕΤΚΑ: 5.50, 6.30, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 21.10, 21.30, 22.00, 22.30

Τρίτη-Πέμπτη & Παρασκευή

Από Άναυρο: 5.50, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55, 8.15, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 17.55, 18.10, 18.25, 18.40, 18.55, 19.10, 19.25, 19.40, 19.55, 20.10, 20.25, 20.40, 20.55, 21.10, 21.25, 21.40, 22.00, 22.30

Από ΜΕΤΚΑ: 5.50, 6.30, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.25, 17.40, 17.55, 18.10, 18.25, 18.40, 18.55, 19.10, 19.25, 19.40, 19.55, 20.10, 20.25, 20.40, 20.55, 21.10, 21.30, 22.00, 22.30

-Νο 4

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 5.50, 6.20, ^7.05, *7.35, 7.50, *8.05, 8.35, 8.50, ^9.05, 9.35, 9.50, ^10.05, 10.35, 10.50, 11.05, 11.35, 11.50, ^12.05, 12.35, 12.50, ^13.05, 13.35, 13.50, 14.05, 14.40, 15.00, 15.40, *16.00, 16.35, 16.50, 17.05, 17.35, 17.50, *18.05, 18.35, 18.50, 19.05, 19.35, 19.50, 20.05, 20.35, 20.50, *21.05, 21.45, 22.05

Από Αηδονοφωλιές: 6.20, 6.50, 7.20, ^7.35, *7.50, *8.05, 8.20, *8.35, 8.50, 9.05, 9.20, ^9.35, 9.50, 10.05, 10.20, ^10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, ^12.35, 12.50, 13.05, 13.20, ^13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, *14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, *16.30, 16.50, 17.05, 17.20, 17.35, 17.50, 18.05, 18.20, *18.35, 18.50, 19.05, 19.20, 19.35, 19.50, 20.05, 20.20, 20.35, 20.50, 21.05, 21.20, *21.35, 21.50, 22.15, 22.30, 22.55

(*) Άγιος Ονούφριος γέφυρα

(^) Άγιος Ονούφριος πλατεία

-Νο 5

Από Κεντρική Αφετηρία: 5.20, 6.00, *6.30, *6.50, *7.05, 7.30, *8.00, 8.20, 8.40, *9.00, 9.30, *10.00, 10.30, *11.00, 11.30, *12.00, 12.20, 12.40, *13.00, 13.20, 13.40, *14.00, 14.20, 14.40, *15.00, 15.30, *16.00, 16.30, *17.00, 17.30, *18.00, 18.30, *19.00, 19.30, *20.00, 20.30, *21.00, 21.30, *22.00, *22.30

Από Τέρμα Λεχώνια/Πλατανίδια: 5.50, 6.35, *7.05, *7.25, *7.37, 8.05, *8.35, 8.55, 9.15, *9.35, 10.05, *10.35, 11.05, *11.35, 12.05, *12.35, 12.55, 13.15, *13.35, 13.55, 14.15, *14.35, 14.55, 15.15, *15.35, 16.05, *16.35, 17.05, *17.35, 18.05, *18.35, 19.05, *19.35, 20.05, *20.35, 21.05, *21.35, 22.05, *22.35, *23.05

Τα δρομολόγια με (*) τερματίζουν και αναχωρούν από Πλατανίδια

-Νο 4-6 Βόλος – ΟΑΕΔ – Αλυκές

Από Άνω Βόλο: 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 21.05, 21.50

Από Εκδοτήριο Δημητριάδος: 6.45, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.15, 22.00

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 6.55, 7.10 (Άγιος Στέφανος), 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10 (Άγιος Στέφανος), 14.40, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.25, 22.10

-Νο 7 Άλλη Μεριά

Αναχώρηση

7.20 Άλλη Μεριά (Από Ανακασιά)

9.20 Αηδονοφωλιές

12.10 Αηδονοφωλιές

13.50 Κεντρική Αφετηρία (Αναλήψεως – Ορμινίου)

16.50 Αηδονοφωλιές

20.35 Κεντρική Αφετηρία (Από Κύπρου)

Επιστροφή

7.40 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)

9.30 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)

12.20 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)

14.15 Άλλη Μεριά – Ανακασιά – Αηδονοφωλιές

17.00 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)

20.55 Άλλη Μεριά (Από Ανακασιά)

-Νο 8 Διμήνι

7.25, 9.10, 11.25, 14.25, 16.15, 21.25

Νο 9 Αλιβέρι-Μελ/κα

Από Κ. Αφετηρία: *7.05, *8.10, *9.35, *11.15, *13.10, *14.15, *16.00, *18.15, *21.15

Από Μελισσάτικα: *7.35, *8.40, *10.05, *11.45, *13.40, *14.45, *16.30, *18.45, *21.45

Τα δρομολόγια με (*) Μελισσάτικα

No 11

Από Κεντρική Αφετηρία: *9.30, *10.30, **15.30, *17.00

Από Νέο Κοιμητήριο: *9.45, *10.45, *16.10, **17.15

Τα δρομολόγια με (*) έχουν μετάβαση από την Κεντρική Αφετηρία – Λαρίσης – Νέο Κοιμητήριο και αντίστοιχη επιστροφή

Τα δρομολόγια με (**) έχουν μετάβαση από την Κεντρική Αφετηρία – Λαμπράκη – Ιάσονος – Φιλελλήνων – Πολυμέρη – Σταδίου – Θησέως – Αγίου Δημητρίου – Αναλήψεως – Παγασών – 7 Πλατανίων – Αναπαύσεως – Μαιάνδρου – Ικάρων – Εθνικών Αγώνων – Κορδελίου – Παπαρήγα – Μπότσαρη – Λαρίσης – Νέο Κοιμητήριο και αντίστοιχη επιστροφή

No 15

Από Άναυρο: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.30, 22.00

Από Παλιά: 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.25, 8.45, 9.05, 9.25, 9.45, 10.05, 10.25, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25, 15.55, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05, 20.25, 20.45, 21.05, 21.25, 22.00

-Νο 49

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.20, 11.40, 14.15, 16.30, 21.05

Από Αγία Παρασκευή: 7.45, 12.05, 14.40, 16.55, 21.30

-Νο 4 Κατηχώρι – Σταγιάτες

Αναχώρηση

6.35: Κ.Αφετηρία

8.20: Αηδονοφωλιές

11.00: Κ.Αφετηρία

14.05: Αηδονοφωλιές

14.40: Αηδονοφωλιές

15.40: Αηδονοφωλιές

Επιστροφή

7.05/7.15 Κατηχώρι/Σταγιάτες

8.40/8.50 Κατηχώρι/Σταγιάτες

11.30/11.40 Κατηχώρι/Σταγιάτες

14.25/14.35 Κατηχώρι/Σταγιάτες

15.00/15.10 Κατηχώρι/Σταγιάτες

16.00/16.10 Κατηχώρι/Σταγιάτες

Δρομολόγια Σαββάτου

-Νo 1

Από Άναυρο: 6:30, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.30

Από Πέτρου και Παύλου: 6.30, 6.55, 7.20, 7.40, 8.00, 8.21, 8.41, 9.01, 9.21, 9.36, 9.51, 10.06, 10.21, 10.36, 10.51, 11.06, 11.21, 11.36, 11.51, 12.06, 12.21, 12.36, 12.51, 13.06, 13.21, 13.36, 13.51, 14.06, 14.21, 14.36, 14.51, 15.06, 15.21, 15.41, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01, 17.21, 17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.01, 19.21, 19.41, 20.01, 20.21, 20.41, 21.01, 21.21, 21.41, 22.01, 22.21

-Νο2

Από αφετηρία: 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.40, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40, 22.30

Από Αμπελόκηποι/Πανεπιστήμιο: 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 17.10, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40, 22.10

-Νο 3

Από Άναυρο: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30

Από ΜΕΤΚΑ: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30

-Νο 4

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 6.50, *7.20, 7.50, 8.20, ^8.40, 9.00, 9.20, 9.40, ^10.00, 10.20, 10.40, 11.05, 11.20, 11.40, ^12.00, 12.20, 12.40, ^13.00, 13.20, 13.40, 14.00, *14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, *18.20, 18.50, 19.20, 19.50, *20.20, 20.50, 21.20, 22.00, 22.30

Από Αηδονοφωλιές: 7.20, *7.50, 8.20, 8.50, ^9.10, 9.30, 9.50, 10.10, ^10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, ^12.30, 12.50, 13.10, ^13.30, 13.50, 14.10, 14.30, *14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20, *18.50, 19.20, 19.50, 20.20, *20.50, 21.20, 21.50, 22.25, 22.55

(*) Άγιος Ονούφριος γέφυρα

(^) Άγιος Ονούφριος πλατεία

-Νο 5

Από Κεντρική Αφετηρία: *6.30, *7.00, 7.30, *8.00, 8.30, *9.00, 9.30, *10.00, 10.30, *11.00, 11.30, *12.00, 12.30, *13.00, 13.30, *14.00, 14.30, *15.00, 15.30, *16.00, 16.30, *17.00, 17.30, *18.00, 18.30, *19.00, 19.30, *20.00, 20.30, *21.00, 21.30, *22.00, *22.30

Από Λεχώνια/Πλατανίδια: *7.05, *7.35, 8.05, *8.35, 9.05, *9.35, 10.05, *10.35, 11.05, *11.35, 12.05, *12.35, 13.05, *13.35, 14.05, *14.35, 15.05, *15.35, 16.05, *16.35, 17.05, *17.35, 18.05, *18.35, 19.05, *19.35, 20.05, *20.35, 21.05, *21.35, 22.05, *22.35, *23.05

Τα δρομολόγια με (*) τερματίζουν και αναχωρούν από τα Πλατανίδια

-Νο 4-6 Βόλος – ΟΑΕΔ – Αλυκές

Από Άνω Βόλο: 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 21.20

Από Εκδοτήριο Δημητριάδος: 6.50, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.30

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.40

-Νο 7 Άλλη Μεριά

Αναχώρηση

9.00 Αηδονοφωλιές

13.15 Αηδονοφωλιές

Επιστροφή

9.10 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)

13.25 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)

-Νο 8 Διμήνι

8.25, 14.30, 17.50, 21.40

Νο 9 Αλιβέρι-Μελ/κα

Από Κ. Αφετηρία: *8.05, *13.20

Από Μελισσάτικα: *8.35, *13.50

Τα δρομολόγια με (*) Μελισσάτικα

No 11

Από Κεντρική Αφετηρία: *9.30, *10.30, **15.30, *17.00

Από Νέο Κοιμητήριο: *9.45, *10.45, *16.10, **17.15

Τα δρομολόγια με (*) έχουν μετάβαση από την Κεντρική Αφετηρία – Λαρίσης – Νέο Κοιμητήριο και αντίστοιχη επιστροφή

Τα δρομολόγια με (**) έχουν μετάβαση από την Κεντρική Αφετηρία – Λαμπράκη – Ιάσονος – Φιλελλήνων – Πολυμέρη – Σταδίου – Θησέως – Αγίου Δημητρίου – Αναλήψεως – Παγασών – 7 Πλατανίων – Αναπαύσεως – Μαιάνδρου – Ικάρων – Εθνικών Αγώνων – Κορδελίου – Παπαρήγα – Μπότσαρη – Λαρίσης – Νέο Κοιμητήριο και αντίστοιχη επιστροφή

No 15

Από Άναυρο: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30

Από Παλιά: 7.00, 7.25, 7.55, 8.25, 8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 16.25, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25, 20.55, 21.25, 22.00

-Νο4 Κατηχώρι – Σταγιάτες

Αναχώρηση

7:50 Κεντρική Αφετηρία

12:10 Κεντρική Αφετηρία

Επιστροφή

8.20/8.30 Κατηχώρι/Σταγιάτες

12.40/12.50 Κατηχώρι/Σταγιάτες

-Νο 49

Από Κεντρική Αφετηρία: 8.15, 13.50

Από Αγία Παρασκευή: 8.40, 14.15

Δρομολόγια Κυριακής

-Νo 1

Από Άναυρο: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.30

Από Πέτρου και Παύλου: 7.00, 7.21, 7.51, 8.21, 8.51, 9.21, 9.41, 10.01, 10.21, 10.41, 11.01, 11.21, 11.41, 12.01, 12.21, 12.41, 13.01, 13.21, 13.41, 14.01, 14.21, 14.41, 15.01, 15.21, 15.51, 16.21, 16.41, 17.01, 17.21, 17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.01, 19.21, 19.41, 20.01, 20.21, 20.41, 21.01, 21.25, 22.01, 22.25

-Νο 2

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.30

Από Αμπελόκηποι/Πανεπιστήμιο: 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10

-Νο 3

Από Άναυρο: 7.00, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30

ΜΕΤΚΑ: 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 , 22.30

-Νο 4

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, *9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, *13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, *18.20, 18.50, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 22.30

Από Αηδονοφωλιές: 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, *9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, *13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20, *18.50, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45

(*) Άγιος Ονούφριος γέφυρα

-Νο 5

Από κεντρική αφετηρία: *7.00, *8.00, *9.00, *10.00, *11.00, 11.30, *12.00, 12.30, *13.00, *14.00, *15.00, *16.00, *17.00, 17.30, *18.00, 18.30, *19.00, 19.30, *20.00, 20.30, *21.00, 21.30, *22.00, *22.30

Από Λεχώνια/Πλατανίδια: *7.35, *8.35, *9.35, *10.35, *11.35, 12.05, *12.35, 13.05, *13.35, *14.35, *15.35, *16.35, *17.35, 18.05, *18.35, 19.05, *19.35, 20.05, *20.35, 21.05, *21.35, 22.05, *22.35, *23.05

Τα δρομολόγια με (*) τερματίζουν και αναχωρούν από Πλατανίδια

-Νο 4-6 Βόλος – ΟΑΕΔ – Αλυκές

Από Άνω Βόλο: 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 21.15

Από Εκδοτήριο Δημητριάδος: 6.50, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.25

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 18.10, 20.10, 21.35

-Νο 8 Διμήνι

10.50, 14.40, 17.40, 21.35

No 11

Από Κεντρική Αφετηρία: *9.30, *10.30, **15.30, *17.00

Από Νέο Κοιμητήριο: *9.45, *10.45, *16.10, **17.15

Τα δρομολόγια με (*) έχουν μετάβαση από την Κεντρική Αφετηρία – Λαρίσης – Νέο Κοιμητήριο και αντίστοιχη επιστροφή

Τα δρομολόγια με (**) έχουν μετάβαση από την Κεντρική Αφετηρία – Λαμπράκη – Ιάσονος – Φιλελλήνων – Πολυμέρη – Σταδίου – Θησέως – Αγίου Δημητρίου – Αναλήψεως – Παγασών – 7 Πλατανίων – Αναπαύσεως – Μαιάνδρου – Ικάρων – Εθνικών Αγώνων – Κορδελίου – Παπαρήγα – Μπότσαρη – Λαρίσης – Νέο Κοιμητήριο και αντίστοιχη επιστροφή

No 15

Από Άναυρο: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Από Παλιά: 7.00, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00

Σε ότι αφορά τα εκδοτήρια εισιτήριων θα λειτουργήσουν ως κάτωθι:

-Εκδοτήριο Κ. Καρτάλη (Μεταξύ των οδών Ερμού και Σωκράτους)

Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:30-15:30 και 17:30-21:30 εκτός Δευτέρας

Σάββατο: 10:00-14:00

Σάββατο απόγευμα και Κυριακή κλειστό

-Εκδοτήριο Λ. Δημητριάδος με Π. Μελά

Δευτέρα έως Παρασκευή: 7:30 έως 22:00

Σάββατο: 8:00-15:30

Σάββατο απόγευμα και Κυριακή κλειστό

-Εκδοτήριο Κεντρικής Αφετηρίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 5:10-22:30

Σάββατο-Κυριακή: 6:10-22:30

Εκδοτήριο Αναύρου

Δευτέρα έως Σάββατο: 7:00-15:00

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση