Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Άρση απαγόρευσης διέλευσης των οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων ζητά από την κυβέρνηση ο ΣΒΘΚΕ
Άρση απαγόρευσης διέλευσης των οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων ζητά από την κυβέρνηση ο ΣΒΘΚΕ

Άρση απαγόρευσης διέλευσης των οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων ζητά από την κυβέρνηση ο ΣΒΘΚΕ

Στο υπόμνημα αναφέρεται: “Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την πρόσφατη ρύθμιση της παραγράφου 8 του δεύτερου άρθρου του Ν. 4388/, που επιβάλλει την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, από το παράπλευρο εθνικό οδικό δίκτυο, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα πρόσθετα προβλήματα που προκαλούνται στις επιχειρήσεις και αφορούν στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές.

Ασφαλώς και γνωρίζετε ότι η επιλογή της διακίνησης εμπορευμάτων, προϊόντων και πρώτων υλών διαμέσου του παράπλευρου εθνικού οδικού δικτύου, υπήρξε μια επιλογή των μεταποιητικών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του κλάδου των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών αλλά και των επιχειρήσεων logistics, εξαιτίας του υψηλού κόστους των πολλαπλών διοδίων, το οποίο επιβαρύνει το κόστος των προϊόντων και πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους.

Η νομοθέτηση της υποχρεωτικής κίνησης των οχημάτων, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, μόνο από το κεντρικό εθνικό οδικό δίκτυο, αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω δυσκολίες και κυρίως επιπρόσθετη δαπάνη στο ήδη επιβαρυμένο και υψηλό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σε συνδυασμό μάλιστα, με τα πρόσφατα , το θέμα αποκτά σοβαρές οικονομικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς οι αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν τα ήδη υψηλά λειτουργικά τους κόστη, κάθε περαιτέρω αύξηση του κόστους των προϊόντων, θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις και αρνητικές συνέπειες στην κατανάλωση, στις διαβίωσης των ελληνικών νοικοκυριών αλλά και στις των ελληνικών προϊόντων.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ακόμη και για την απόκτηση των αδειών διέλευσης από το παράπλευρο οδικό δίκτυο που αφορούν στις θεσπισμένες εξαιρέσεις με την υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 53494/ΦΝ 393/11.8. Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται μια ιδιαίτερα χρονοβόρα, περίπλοκη και ασαφής γραφειοκρατική διαδικασία και αφορά σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, δύο περιφέρειες που ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπεί, προκαλώντας για ακόμη φορά προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα.

Τέλος, οι προβλέψεις για τις παραβάσεις των όρων της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρονται στην επιβολή των υψηλών προστίμων αλλά και στην ακινητο των οχημάτων, είναι μέτρα που θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στις επιχειρήσεις.

Ο Σύνδεσμος μας, έχοντας πλήρη εικόνα του ασφυκτικού οικονομικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, εκφράζει την δικαιολογημένη εκτίμηση, ότι το συγκεκριμένο μέτρο επειδή θα εξαντλήσει περαιτέρω τις ελάχιστες πλέον οικονομικές δυνατότητες τους, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή και υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις.

Κύριε Υπουργέ,

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την αποδοχή του αιτήματος, που οι επιχειρήσεις εναγωνίως διατυπώνουν, για την άρση του νομοθετήματος, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη, πέραν των οικονομικών και κοινωνικών προεκτάσεων του θέματος, ότι σε όλες τις χώρες της ς, παρέχεται η δυνατότητα της χρήσης εναλλακτικών διόδων μέσω των παράπλευρων εθνικών οδικών τους δικτύων, δικαίωμα το οποίο θα στερηθούν οι .

Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε το μέγεθος του προβλήματος που θα προκληθεί και εκφράζουμε την εκτίμηση ότι θα θελήσετε να αναλάβετε πρωτοβουλίες με στόχο την επίλυσή του, προτείνοντας παράλληλα την εξέταση της δυνατότητας μείωσης του κόστους των διοδίων για τα των επιχειρήσεων και τους επαγγελματίες των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών”.

"Αλιεύοντας" την είδηση