Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Απόρριψη προσφυγή δημοτικών συμβούλων του Δήμου Βόλου για βυθιζόμενα κολωνάκια λόγω παρέλευσης χρόνου
Απόρριψη  προσφυγή δημοτικών συμβούλων του Δήμου Βόλου για βυθιζόμενα κολωνάκια λόγω παρέλευσης χρόνου

Απόρριψη προσφυγή δημοτικών συμβούλων του Δήμου Βόλου για βυθιζόμενα κολωνάκια λόγω παρέλευσης χρόνου

Με του αναπληρωτή συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Κων. Παππά, η οποία εκδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου κι εστάλη στο Δήμο κι αναρτήθηκε χθες στη , διαπιστώθηκε η σιωπηρή απόρριψη της από 10-05-2019 Προσφυγής των Αναστασίας και λοιπών κατά της 376/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω παρέλευσης απράκτου της εκ του νόμου προθεσμίας των δύο μηνών για τον έλεγχο της προσφυγής.

Ειδικότερα, η εκδόθηκε, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων, την υπ’ αριθμ. 376/2019 (ΑΔΑ: 6Ε 3ΚΩ96-ΗΘΔ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου περί «Λήψης απόφασης επί αιτήματος λήψης μέτρων αποφυγής παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομημένων τμημάτων των οδών Δον Δαλεζίου και Τάκη Οικονομάκη, με τοποθέτηση βυθιζόμενων κολωνακίων στον Βόλο (Απόφαση 70/2019 ) », την με αριθμ 900/73904/10-05-2019 των Αναστασίας και λοιπών κατά της 376/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Βόλου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία παρελήφθη από την Υπηρεσία την 10η-05-2019, το με αριθμ. 900/73904/16-05-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της .Δ.Θ.Σ.Ε. με θέμα « κατά της 376/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Βόλου που αφορά σε κυκλοφοριακές », το με αριθμ. 1309/80456/18-07-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της .Δ.Θ.Σ.Ε., το οποίο παρελήφθη από την Υπηρεσία στις 26η-08-2019 και το με αριθμ. 2107/130832/26-08-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της .Δ.Θ.Σ.Ε. το οποίο παρελήφθη από την Υπηρεσία μας την 29η-08-2019.

Ωστόσο ο γενικός γραμματέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της κι αν παρέλθει η προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η έχει απορριφθεί.

Η εν λόγω προσφυγή περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης στις 10/05/2019.

Επειδή προς διερεύνηση των αναφερομένων στην παρούσα Προσφυγή η Υπηρεσία – Αποκεντρωμένη – διαβίβασε αυτή με το αριθμ. 900/73904/16-05-2019 έγγραφο στη Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κι αυτή απέστειλε το αριθμ.1309/80456/18-07-2019 έγγραφό της, το οποίο παρελήφθη από την Αποκεντρωμένη στις 26-08-2019, καθιστώντας αυτή χρονικά αναρμόδια να αποφανθεί επί του περιεχομένου της ως άνω Προσφυγής κι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δύο μηνών για την εξέταση της προσφυγής, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

Βάσει της απόφαση του αναπληρωτή συντονιστή, διαπιστώνεται η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της από 10-05-2019 Προσφυγής των Αναστασίας Οικονόμου και λοιπών κατά της 376/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Βόλου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω παρέλευσης απράκτου της αποκλειστικής εκ του νόμου προθεσμίας των δύο μηνών για τον έλεγχο της προσφυγής και κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Κυριακή της Πεντηκοστής – Εορτή του Αγίου Πνεύματος #ΑγίουΠνεύματος - https://t.co/9DfeFqYf7n -

  • Κανονικά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποφοίτων και μαθητών #πανελλαδικέςεξετάσεις - https://t.co/hozHN35OLd -

  • Συνάντηση Αθ.  Λιούπη με τον υπουργό Δικαιοσύνης #ΔικαστικόΜέγαροΒόλου - https://t.co/fHsGRkDjkl -

"Αλιεύοντας" την είδηση