Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Απορρίφθηκαν τα εντάλματα πληρωμής γάλακτοςτων εργαζομένων στον δήμο
Απορρίφθηκαν τα εντάλματα πληρωμής γάλακτοςτων εργαζομένων στον δήμο

Απορρίφθηκαν τα εντάλματα πληρωμής γάλακτοςτων εργαζομένων στον δήμο

Απέρριψε τα χρηματικά που είχαν εκδοθεί για την πληρωμή του γάλακτος προηγουμένων ετών σε 619 εργαζόμε του δήμου , ύψους περίπου 101.000 , για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου .
Αυτό έχει ως   ο δήμος να πρέπει να βρει άλλους τρόπους  για να εγκρίνει τη δαπάνη όπως ενημέρωσε σήμερα το Συμβούλιο ο πρόεδρος  .
Όσον αφορά τον  επίτροπο,  επικαλείται τέσσερις αιτίες εκ των οποίων δύο οι πιο σημαντικές: Όπως τονίζει δεν αποδεικνύεται η αντικειμενική αδυναμία του δήμου να χορηγήσει το γάλα στους υπαλλήλους του, δοθέντος ότι δεν εκκίνησε την διαγωνιστική διαδικασία εγκαίρως ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή στους εργαζόμε από την 1/1/2013.
Επίσης η αναφερόμενη του Δ.Σ. του 2012 που επικαλείται αλλαγή νομοθετικού πλαισίου δεν μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενική αδυναμία της προβλεπόμενης παροχής καθώς για να είναι δυνατή η χορήγηση από 1.1.2013 έπρεπε οι προβλεπόμενες διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί σε προγενέστερο χρόνο της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.
Τέλος αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αποφάσεις ανάληψης δαπάνης για τα έτη 2013, 2014 και 2015 και οι αντίστοιχες ανακλητικές αποφάσεις, που να έχουν αναρτηθεί στη “Διαύγειᨔ.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση