Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Ανοιχτός διαγωνισμός για συντήρηση καλντεριμιών  στον Δήμο Βόλου
Ανοιχτός διαγωνισμός για συντήρηση καλντεριμιών  στον Δήμο Βόλου

Ανοιχτός διαγωνισμός για συντήρηση καλντεριμιών  στον Δήμο Βόλου

 

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://dimosvolos.gr στην διαδρομή : Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Μάρτιος 2021).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300.000ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου ΣΑΤΑ 2021 (100.000€) και έτους 2022 (200.000€) .

Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η εγγυητικής επιστολής ύψους 4.839€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Δράση ΟΝΝΕΔ Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2023 - https://t.co/rZGeGVLRhK… -

  • Κρατείται αλλοδαπός για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας #προσβολήγενετήσιαςαξιοπρέπειας - https://t.co/OQPx7qRNqX -

  • Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού και διαμόρφωσης Δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Αμποβό Αφύσσου - https://t.co/dYMvJlviMj… -

"Αλιεύοντας" την είδηση