Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Ανοιχτός διαγωνισμός για συντήρηση καλντεριμιών  στον Δήμο Βόλου
Ανοιχτός διαγωνισμός για συντήρηση καλντεριμιών  στον Δήμο Βόλου

Ανοιχτός διαγωνισμός για συντήρηση καλντεριμιών  στον Δήμο Βόλου

 

Ο Δήμος , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ » μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην της αναθέτουσας αρχής (http://dimosvolos.gr στην διαδρομή : Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Μάρτιος ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300.000ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Το χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου ΣΑΤΑ 2021 (100.000€) και έτους 2022 (200.000€) .

Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η εγγυητικής επιστολής ύψους 4.839€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • #διακομιδή 73χρονης από την Σκόπελο στο Βόλο #διακομιδή - https://t.co/AvNQLnFkfM -

  • Συνελήφθη αλλοδαπός για #παραεμπόριο #παραεμπόριο - https://t.co/bo8i4LndC4 -

  • Νέα γέφυρα στον Ξηριά κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας - https://t.co/5dHeOA4ehL -

"Αλιεύοντας" την είδηση