Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για φύλαξη δημοτικών κτιρίων στο Βόλο
Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για φύλαξη δημοτικών κτιρίων στο Βόλο

Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για φύλαξη δημοτικών κτιρίων στο Βόλο

Ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 201.066ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της αναφερόμενης υπηρεσίας (ετήσια παροχή υπηρεσίας με άπαξ προμήθεια εξοπλισμού και εργασίας εγκατάστασης).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19-1-2018 και ώρα: 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-1-2018 και ώρα: 15:00μ.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των 3.243ευρώ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www . dimos volos .gr.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τα ποσά που δόθηκαν στην καμπάνια για την πανδημία ζητά ο δημοσιογραφικός κόσμος - https://t.co/q40ddS42gK -

  • Με δύο κινητές μονάδες υγείας και ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης εξοπλίστηκε η Σκιάθος - https://t.co/OY4jwoOw8j -

  • Σύλληψη για κατοχή κάνναβης - https://t.co/By9UiiC0J3 -

"Αλιεύοντας" την είδηση