Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στα ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου
Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στα ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου

Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στα ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου

Την κτάθεση τροπος Τεχνικού Δελτίου Πράξης γι τη συνέχιση της πράξης: “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ” έως 30/06/2019, αποφάσισε σε σημερινή του έκτακτη το Δ.Σ. της ΠΑ – ΔΙΕΚ.

Στη αποφασίστηκε επίσης η ανανέωση συμβάσεων Ι∆ΟΧ για τη συνέχιση του προγράμματος.

.Σ. της ΠΑ – ΔΙΕΚ ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων Ι∆ΟΧ – 10 ατόμων από 28/09/2017 έως 27/09/2018.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενο συμβούλιο είχε ψηφιστεί η τροπο των συμβάσεων έως και τις 27/09/2017, όπου σύμφωνα µε τη σχετική Απόφαση Ένταξης Πράξης έληγε το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Ωστόσο, µε έγγραφο το οποίο εστάλη από την ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, υπ. αριθµ. 2853/25-9-2017 δίνεται η δυνατότητα συνέχισης της Πράξης: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (MIS 5001302) έως και τις 30/06/2019.

Επισημαίνεται ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις, για τις εργασιακές αξιώσεις των ανωτέρω απασχολουμένων στους κωδικούς:

Α) 60.00.00.0001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές Ι∆ΟΧ»

Β) 60.03.00.0001 µε τίτλο «Εργοδοτικές Ι∆ΟΧ»

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση