Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Άκυρη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας εκμίσθωση της πλατείας Ρ. Φεραίου
Άκυρη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για απευθείας εκμίσθωση της πλατείας Ρ. Φεραίου

Άκυρη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας εκμίσθωση της πλατείας Ρ. Φεραίου

Για τη Χριστουγεννιάτικου Πάρκου

Ακυρώθηκε με απόφαση του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η υπ’ αριθμ. 425/2016 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Βόλου περί «απ’ ευθείας εκμίσθωσης μέρους της πλατείας Ρήγα Φεραίου για την λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου».

Στην απόφαση επισημαίνεται- μεταξύ άλλων- ότι «…σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 Ν. 1080/80….Η χρήσης των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευομένους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δια αποφάσεως της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ειδικώτερον οριζόμενα. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχομένον κοινοχρήστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαίουμένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, ή χρήσις του συνεχομένου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λπ.) Εν ουδεμία περιπτώσει ο κατά χρήσιν παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και εις πεζοδρόμιο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, ειμή μόνον τη εγγράφω συγκαταθέσει του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα……….

Ο προστιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κατά τας προηγουμένας παραγράφους κοινοχρήστους χώρους ή το υπέδαφος αυτών υποβάλλει, προ της χρήσεως, σχετική αίτησιν εις τον οικείον δήμον ή κοινότητα……… . Επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις την αυτών, η χρήσις αυτών επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιώτης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε δια την εκμετάλλευση αυτών η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενεργείας δημοπρασίας δια εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων»».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 72 Ν. 3852/2010, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ο.Ε. η απ’ ευθείας εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων. Κατά τούτο προκύπτει ότι, η κρινόμενη υπ’ αριθμ. 425/2016 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Βόλου ελήφθη αναρμοδίως.

Η ως άνω απ’ ευθείας εκμίσθωση μέρους της πλατείας Ρήγα Φεραίου (κοινόχρηστος χώρος) αφορά σε προφανή εκμετάλλευση αυτής, δια μέσω κατά βάσιν και κυρίως εμπορικών δραστηριοτήτων όπως κατωτέρω προκύπτει, εφ’ όσον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της κρινόμενης απόφασης, «Άρθρο 9.

Η μισθώτρια υποχρεούται με δικές της δαπάνες να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει στο πάρκο Ρήγα Φεραίου, snowfall (τεχνητή χιονόπτωση), λούνα παρκ, το χωριό του Αη-Βασίλη, παγοδρόμιο, καρουζέλ, σπίτι του Αη- Βασίλη, ξύλινα σπιτάκια, καλλιτεχνικά εργαστήρια, face-painting, μασκότ, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και να τοποθετήσει εορταστικό διάκοσμο και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια τύπου LED, χρώματος που θα υποδείξει η υπηρεσία σε όλο το πάρκο και στα φυσικά δέντρα στη νησίδα του δρόμου Γρηγορίου Λαμπράκη, στο Δημαρχείο και στους χώρους που θα φιλοξενηθούν οι επαγγελματικές δραστηριότητες της μισθώτριας. Όλα τα ανωτέρω θα εμπλουτιστούν με καλλιτεχνικό πρόγραμμα…».

Για την εκμετάλλευση κοινοχρήστου χώρου μη ευρισκόμενου στην καταστημάτων (εν προκειμένω πλατεία Ρήγα Φεραίου Δήμου Βόλου) απαιτείται υποχρεωτικώς («απαιτείται δε πάντοτε») η διενέργεια δημοπρασίας κατά τις διατάξεις της παρ. 10 άρθ. 3 Ν. 1080/80.

Τέλος αναρμοδίως η Ο.Ε. του Δήμου Βόλου με την παρούσα απόφαση προέβη σε ταυτοχρόνως καθορισμό όρων αφ΄ενός και σε απ’ ευθείας εκμίσθωση αφ’ ετέρου, δημοτικού κοινόχρηστου χώρου κι εκ των ανωτέρω συνάγεται ρητώς ότι η περίπτωση της εκμίσθωσης της πλατείας Ρήγα Φεραίου εμπίπτει υποχρεωτικώς στις διατάξεις του άρθ. 3 Ν. 1080/80 όπως προεκτέθηκαν, καθ’ ότι αφορά σε κοινόχρηστο χώρο.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

plateia

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση