Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ »  Τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2016
  Τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2016

 Τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2016

 

 

Την ερχόμενη Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει για τελευταία φορά το , στο Δημαρχείο, το Βόλου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα και θα εγκριθούν νωρίτερα (11.45) από την Επιτροπή είναι η λήψη απόφασης ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, η λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης από τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην τουριστική έκθεση WTM στο και η λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου παράδοσης εντύπου υλικού της “Προμήθειας-εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων τουριστικής προβολής του Δήμου Βόλου”.

Επίσης  το θα λάβει απόφαση για την παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης “Μελέτη στατιστικής επάρκειας σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου” και για κοπή υ στη Ν. Αγχίαλο.

 

Η Επιτροπή

Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου , στις 13.00 θα συνεδριάσει  η Οικονομική  Επιτροπή  με θέμα τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξη και ασφάλεια  του Ξενώνα ς Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ακόμη θα γίνει έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών του Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της ς, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 123.962,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και, τέλος, επανυποβολή πρακτικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «έργα πυροπροστασίας έτους 2016», σε συμμόρφωση με την απόφαση της  Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση