Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Βιβλίο απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας
Βιβλίο απογραφής  ξυλείας και  προϊόντων ξυλείας

Βιβλίο απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

Ερμηνευτική εγκύκλιος

Το ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο του ξύλου, πως από τη Διεύθυνση Δασών έχει κοινοποιηθεί ερμηνευτική εγκύκλιος, ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 995/2010.

Πιο συγκεκριμένα και για την ενιαία εφαρμογή από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας, αποφασίστηκε να καθοριστεί από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ο τύπος του Βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους.

ια τον σκοπό αυτό, το εν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίου μορφότυπου για όλους τους Εμπόρους και Φορείς Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, με δυνατότητα συμπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων πληροφοριών που αφορούν το εμπόρευμα όπως: ο τύπος της ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν. 995/2010), η κοινή εμπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του είδους του δέντρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η τητα του εμποτος (όγκος, βάρος ή αριθμός μονάδων – ανάλογα με την περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην της ) και ο αριθμός του Παραστατικού.

Πλήρες αντίτυπο του βιβλίου του θέματος, με 50 σελίδες, (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του εν λόγω βιβλίου, έχει αναρτηθεί σε pdf μορφή στον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος (www.ypeka.gr), υπό τη διαδρομή: ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT/ Εγκύκλιοι / α. ια τον «Κανονισμό Ξυλείας»: Εγκύκλιος με Α.Π 148587/6214/01-12-2016, προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους («Εμπόρους», «Φορείς Εκμετάλλευσης») και να προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας (Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας), όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν την χρήση του από κάθε ενδιαφερόμενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας στα τηλέφωνα 24210-39107 και 24210-39109,  Παναγόπουλο Θωμά και  Χάνο Ζαχαρία.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση