Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διαθέτει στα μέλη του την «Ψηφιακή Υπογραφή»
Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διαθέτει στα μέλη του την «Ψηφιακή Υπογραφή»

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διαθέτει στα μέλη του την «Ψηφιακή Υπογραφή»

Το ς ξεκίνησε τη δωρεάν διάθεση της ς υπογραφής στα μέλη του, δηλαδή του «ψηφιακού μας αποτυπώματος» που διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα και εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.

Τα πλεονεκτήματα για όσους την αποκτήσουν είναι πολλά, όπως η νομική της ισχύ που είναι ισο με την ιδιόχειρη υπογραφή (με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια καθώς είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική/διαφορετική για κάθε έγγραφο και μετά την υπογραφή το περιεχόμενο του εγγράφου δεν τροποποιείται) η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου ανταλλαγής εγγράφων, η κατάργηση της «φυσικής αρχειοθέτησης», η διασυνοριακή της ισχύ που ενισχύει σημαντικά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η δυνατότητα συμμετοχής σε ανοικτούς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και πολλά άλλα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η επιχείρηση-μέλος του Επιμελητηρίου ς να δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, είναι οι κάτωθι:

  • Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

  • Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ().

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Μαγνησίας και τα λοιπά Επιμελητήρια είναι Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου

Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αίτησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα: 

1. Είσοδος της επιχείρησης στο σύστημα https://services.businessportal.gr/ με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ. που διαθέτει.

2. Επιλογή από το μενού «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής».

3. Υποβολή Αίτησης

4. Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν επιβεβαίωσης του ψηφιακού από την )

5. Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής.

Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες :

Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής

Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου

Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων

Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων

Να δει τις Οδηγίες Χρήσης

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση