Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΤΕΕ Μαγνησίας: Πλησίον της ΕΛΙΝ και όχι στο πάρκο στα Αστέρια το αντλιοστάσιο Α4 της ΔΕΥΑΜΒ
ΤΕΕ Μαγνησίας: Πλησίον της ΕΛΙΝ και όχι στο πάρκο στα Αστέρια το αντλιοστάσιο Α4 της ΔΕΥΑΜΒ

ΤΕΕ Μαγνησίας: Πλησίον της ΕΛΙΝ και όχι στο πάρκο στα Αστέρια το αντλιοστάσιο Α4 της ΔΕΥΑΜΒ

Επιστολή προς την , απέστειλε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ς, προτείνοντας να εξεταστεί η αλλαγή χωροθέτησης του Αντλιοστασίου Α4 από τον Κοινόχρηστο Χώρο – Πάρκο στο συνοικισμό , στην προτεινόμενη από τους κατοίκους των Αστεριών θέση, δηλαδή σε χέρσο τμήμα της περιφερειακής οδού πλησίον της ΕΛΙΝ.

Η υλοποιεί το έργο «Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δήμου Βόλου με Λ. ΔΕΥΑΜΒ», το οποίο προβλέπει τέσσερα αντλιοστάσια για την συλλογή και προώθηση των λυμάτων σε δίκτυο αγωγών που έχει ήδη κατασκευαστεί στο παραλιακό μέτωπο της Αγριάς.

Η χωροθέτηση του αντλιοστασίου Α4, σύμφωνα με παλαιότερες αλλά και πρόσφατες αποφάσεις της ΔΕΥΑΜΒ και του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου γίνεται στον Κοινόχρηστο Χώρο – Πάρκο στο συνοικισμό .

Μέτα από το υπ' αριθμ. 499/3-6-2016 αίτημα των περιοίκων της συνοικίας Αστέρια η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ς εξέτασε τη χωροθέτηση του αντλιοστασίου Α4, ως όφειλε και συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο, διαπίστωσε τα εξής:

Αναφορικά με τη θέση Πάρκο Αστέρια Αγριάς αναφέρεται ότι:

1) Καταρχάς η απόφαση χωροθέτησης λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου χωρίς τη γνωμοδότηση από τη Δημοτική Κοινότητα Αγριάς. Πιο συγκεκριμένα η υπ'αριθμ 516/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφέρει πως το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγριάς είχε παραπέμψει τη γνωμοδότηση στο νεοεκλεγέν τοπικό συμβούλιο, οπότε είναι σαφές πως η απόφαση λήφθηκε χωρίς τη γνώμη του τοπικού συμβουλίου το οποίο εκπροσωπεί την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

2) Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου η κατασκευή του αντλιοστασίου Α4 απαιτεί την κατασκευή διαφραγματικού τοίχου με αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους με βάθος 20,00μ, σε τμήμα του κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται αφενός πλησίον του παραλιακού μετώπου και αφετέρου σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικίες. Λόγω του προτεινόμενου βάθους των πασσάλων κρίνεται, τουλάχιστον με τα μέχρι τ προσκομισθέντα στοιχεία, αβέβαιη η συμπεριφορά του εδάφους καθώς δεν ορίζεται η περιοχή επιρροής και η αλληλεπίδρασή τους σε γειτονικά κτίσματα. Στην περίπτωση του Αντλιοστασίου Α4 λόγω της γειτνίασης με κατοικίες θα έπρεπε να βεβαιωθεί εγγράφως από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΜΒ, η μη ύπαρξη φαινόμενων καθιζήσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

3) Η αποκατάσταση του Κοινοχρήστου Χώρου, την οποία ισχυρίζεται ότι θα πράξει η ΔΕΥΑΜΒ, κρίνεται αδύνατη να γίνει καθώς το άνω μέρος του αντλιοστασίου θα βρίσκεται στην επιφανειακή στρώση του εδάφους. Συνεπώς πρακτικά θα υπάρξει κατάργηση κοινοχρήστου χώρου ενώ σύμφωνα με τη νομολογία του το ΣτΕ (1118/1993, 2242/1994, 880/1995, 3273/1996, 1507/1997) έχει αποφανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης γης κοινόχρηστου χώρου πρασίνου χωρίς αντιστάθμιση και ανταλλαγή της έκτασης του καταργούμενου πρασίνου με άλλη ίσης επιφάνειας. Στόχος είναι πάντοτε να αποκλείεται η μείωση της συνολικής έκτασης πρασίνου ενός δήμου, άσχετα από τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της νέας χρήσης. Επιπλέον στους κοινόχρηστους χώρους τίθεται το θέμα της ουσιαστικής διατήρησης τους και όχι απλά ο χαρακτηρισμός τους (Συνήγορος του Πολίτη 3154/2005). Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν εγείρεται θέμα σχετικά με την εν τοις πράγμασι αποκατάστασης του χώρου πρασίνου ή μη, ειδικά στην περιοχή των Αστεριών Αγριάς που είναι περιβαλλοντικά επιβαρυμένη.

Σχετικά με την αλλαγή χωροθέτησης του Αντλιοστασίου Α4 αναφέρεται ότι:

1) Σύμφωνα με την αίτηση που έχει κατατεθεί από τους κατοίκους της Αγριάς προτεινόμενη έκταση είναι τμήμα απαλλοτριωμένης έκτασης της περιφερειακής οδού που φέρεται να ανήκει στο Υ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει το ΤΕΕ Μαγνησίας το Υ δεν έχει λάβει αίτημα παραχώρησης απαιτούμενου τμήματος για την εγκατάσταση έργου από τη ΔΕΥΑΜΒ. Επιπλέον η απάντηση της ΔΕΥΑΜΒ προς τη δημοτική κοινότητα Αγριάς δεν αναφέρει οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης για εξασφάλιση άλλου χώρου. Αυτό κρίνεται ως άνιση μεταχείριση απέναντι στους κατοίκους του συνοικισμού Αστέρια καθώς είναι γνωστό πως στην περίπτωση του Αντλιοστασίου Α2 η ΔΕΥΑΜΒ φρόντισε να εξασφαλίσει χώρο ιδιοκτησίας του ΟΣΕ. Αντίστοιχα οφείλει να πράξει και στην περίπτωση του Αντλιοστασίου Α4, προκειμένου να συμπεριφέρεται ισότιμα προς τους δημότες όπως οφείλει.

2) Σχετικά με την τεχνική δυνατότητα αλλαγής της θέσης του Αντλιοστασίου Α4 επισημαίνουμε πως οι αγωγοί σύνδεσης είναι καταθλιπτικοί και δεν μεταβάλλουν το βάθος εκσκαφής του έργου στην προτεινόμενη θέση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως ο συνοικισμός Αστέρια δεν προβλέπεται να συνδεθεί με το παρόν έργο στο δίκτυο άρα είναι αναληθής ο ισχυρισμός της ΔΕΥΑΜΒ περί μετατροπής του έργου λόγω αναγκαιότητας κατασκευής εντός του οικισμού νέου αντλιοστασίου. Η αλλαγής θέσης λοιπόν εφόσον, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, δεν μεταβάλλει τα οικονομικά στοιχεία του έργου αποτελεί μια απλή διαδικασία στο ΕΠΠΕΡΑΑ η οποία δεν δημιουργεί σοβαρό θέμα καθυστέρησης του έργου.

3) Η αλλαγή χωροθέτησης δεν προκύπτει να είναι ανέφικτη ή να προσδίδει κίνδυνο για την ολοκλήρωση του έργου και η ΔΕΥΑΜΒ δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο. Αντίθετα η εμμονή της ΔΕΥΑΜΒ να ολοκληρώσει τις εργασίες του αντλιοστασίου Α4 στο πάρκο του συνοικισμού Αστέρια έχει εξωθήσει τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει εξώδικη πρόσκληση διαμαρτυρίας στη ΔΕΥΑΜΒ, να λάβουν τα νόμιμα μέτρα. Η καθυστέρηση που θα προκληθεί από τις συγκεκριμένες διαδικασίες θα αποβεί εις βάρος του έργου.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα το ΤΕΕ Μαγνησίας προτείνει να εξεταστεί η αλλαγή χωροθέτησης του Αντλιοστασίου Α4 από τον Κοινόχρηστο Χώρο – Πάρκο στο συνοικισμό Αστέρια στην προτεινόμενη από τους κατοίκους των Αστεριών θέση, δηλαδή σε χέρσο τμήμα της περιφερειακής οδού πλησίον της ΕΛΙΝ.

Επίσης, προτείνει η ΔΕΥΑΜΒ να αποστείλει άμεσα προς το ΥΠΟΜΕΔΙ αίτηση παραχώρησης απαιτούμενου τμήματος για την εγκατάσταση έργου από τη ΔΕΥΑΜΒ.

Η επιστολή αποστέλλεται επίσης προς τα μέλη του Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ, την Τοπική Κοινότητα Αγριάς και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αστέρια Αγριάς, ενώ κοινοποιείται προς την υπουργό ΠΟΜΕΔΙ Μαρίνα Χρυσοβελώνη, το Δήμο Βόλου και τους Δημοτικούς Συμβούλους Βόλου.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση