Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Σύστημα SEATRAC στην ακτή Αναύρου
Σύστημα SEATRAC στην ακτή Αναύρου

Σύστημα SEATRAC στην ακτή Αναύρου

Με της ΠΑ ΔΙΕΚ η οποία αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, ανατίθεται σε ανάδοχο η των απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και ο ορθής λειτουργίας του συστήματος αυτόνομης κολύμβησης ΑμεΑ στην , καθώς και η μεταφορά όλης της απαραίτητης τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης που απαιτείται για την συντήρηση και απεγκατάσταση της συσκευής, συνολικής δαπάνης 1.000 πλέον Φ.Π.Α. 24%. ια την τοποθέτηση του συστήματος εγκρίθηκε η ανάληψη πίστωσης ύψους 1.240 .

Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν ανταλλακτικών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής χρήση της συσκευής.

Η πληρωμή θα καταβληθεί σε διάστημα 60 ημερών από την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) από τον ανάδοχο, το οποίο θα εκδοθεί μετά το πέρας της ς των ανατιθέμενων εργασιών και την ποιοτική παραλαβή (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) αυτών.

"Αλιεύοντας" την είδηση