Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Συντήρηση στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης από τον ΟΛΒ
Συντήρηση στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης  από τον ΟΛΒ

Συντήρηση στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης από τον ΟΛΒ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου προχώρησε στην ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου των χώρων που συγκροτούν το και Ελένης εντός χερσαίας ζώνης Λιμένος Βόλου και η σχετική δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, ο χώρος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Βόλου. Η επιφάνεια του χώρου ανέρχεται σε 27 στρ. περίπου.

Οι υπηρεσίες συντήρησης του υφιστάμενου πρασίνου του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου που θα προσφερθούν είναι οι εξής:
Κούρεμα χλόης 13,5 στρεμμάτων, με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή κατ’ εκτίμηση τουλάχιστον 30 φορές το έτος ή και περισσότερες εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να διατηρείται ο κοινόχρηστος χώρος σε ευπρεπή κατάσταση. Οι ώρες που θα εκτελούνται οι εργασίες κουρέματος θα είναι αποκλειστικά από 07:00 π.μ. έως και 12:00 π.μ. προκειμένου να μην ενοχλούνται οι πολίτες που κάνουν χρήση του πάρκου.

Επίσης προβλέπεται κλάδεμα των δένδρων του πάρκου των θάμνων και αναρριχητικών φυτών με σκοπό την ορθή ανάπτυξή τους, την ομοιόμορφη εικόνα τους και την σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Το κλάδεμα θα γίνεται τις χρονικές περιόδους (Νοέμβριος-Φεβρουάριος) που ενδείκνυται για την ανάπτυξή τους, υπό τις οδηγίες γεωπόνου τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα θα γίνει βοτάνισμα χώρου φυτών για την ζιζανίων. Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί. Τα προϊόντα του κουρέματος της χλόης, του κλαδέματος της θαμνώδους και δενδροειδούς βλάστησης, καθώς και του βοτανίσματος συλλέγονται, απομακρύνονται και διατίθενται σε προβλεπόμενους χώρους διάθεσης, αποκλειστικά με μέσα, μέριμνα και κόστος του αναδόχου. Θα γίνει πότισμα της χλόης και της θαμνοειδούς/δενδρώδους βλάστησης του πάρκου μέσω υφιστάμενου συστήματος άρδευσης σε εβδομαδιαία τουλάχιστον συχνότητα, για το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου-Οκτωβρίου, καθώς και σε χρονικά σημεία που θα υποδεικνύονται από τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και ανάλογα με την πορεία των βροχοπτώσεων, κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες κυρίως.

Επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα άρδευσης δεν είναι αυτοματοποιημένο και απαιτείται η συνεχής παρουσία προσωπικού για την εναλλαγή των στάσεων ποτίσματος και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του. Ο χρονικός κύκλος άρδευσης όλου του χώρου πρασίνου διαρκεί 4 ημέρες από έξι ώρες τουλάχιστον την ημέρα κατά τις ώρες 05:00 έως 11:00. Οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος βαρύνουν την Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Τέλος θα γίνει συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου δικτύου ποτίσματος, με σκοπό την καλή λειτουργία του. Η δαπάνη αγοράς των αναγκαίων υλικών βαρύνει την Ο.Λ.Β. Α.Ε. η οποία θα ελέγχει και θα πιστοποιεί την αναγκαιότητα τοποθέτησής τους. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και μεταφορικών μέσων για την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής (από τη χλόη δαπέδου, τη θαμνοειδή και δενδρώδη βλάστηση και το βοτάνισμα) και η απόρριψή τους σε προβλεπόμενους αντίστοιχους χώρους.

Οι δαπάνες για όλες τις προαναφερόμενες εργασίες-ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων φορέων διαχείρισης των καταλοίπων (π.χ. Χ.Υ.Τ.Α.) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η χρονική διάρκεια παροχής των εν λόγω υπηρεσιών (και συνεπώς της σχετικής σύμβασης), από τον ανάδοχο, ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, υπό την αίρεση της πιστής τήρησης των όρων της παρούσας. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση σε δώδεκα ισόποσες επιμέρους πληρωμές, εφόσον βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της ορθής εκτέλεσης των προγραμματισμένων υπηρεσιών και εφόσον προσκομιστούν εκ μέρους του αναδόχου προηγουμένως τα αναγκαία δικαιολογητικά (π.χ. φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα).

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση