Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Στους ΟΤΑ η 11η δόση των ΚΑΠ
Στους ΟΤΑ η 11η δόση των  ΚΑΠ

Στους ΟΤΑ η 11η δόση των ΚΑΠ

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.846.985,35 ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί ως ενδέκατη (ΙΑ') τακτική επιχορήγηση έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χς, σύμφωνα με τις καταστάσεις.
Για το Νομό Μαγνησίας, τα ποσά που θα δοθούν στους Δήμους από την 11η τακτική επιχορήγηση είναι τα εξής: Στο Δήμο Αλμυρού 197.685,10 ευρώ, στο Δήμο Αλοννήσου 56.965,47, στο Δήμο  1.395.465,28 ευρώ, στο Δήμο Ζς – Μουρεσίου 67.623,47 ευρώ, στο 110.485,12ευρώ, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου 119.784,22 ευρώ, στο Δήμο Σκιάθου  93.567,88 ευρώ και στο Δήμο Σκοπέλου 76.955,88 ευρώ.
Από το ανωτέρω αποδιδόμενο συνολικό ποσό παρακρατείται και αποδίδεται με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.163.700ευρώ υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ' αριθμ. 10404/22.06.2016, 22568/29.08.2016, 31054/25.10.2016 και 32230/01.11.2016 αποφάσεις, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.
Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χς, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών ς του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.
Στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :
 1) οι δαπάνες ς του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του υ 258 ν.3852/2010,
3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του υ 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,
4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ
 5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και
6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση