Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Στις “καλένδες” το έργο ασφαλτόστρωσης οδού από Αλώνια προς Βρυσίτσα Αλοννήσου
Στις “καλένδες” το έργο ασφαλτόστρωσης οδού από Αλώνια προς Βρυσίτσα Αλοννήσου

Στις “καλένδες” το έργο ασφαλτόστρωσης οδού από Αλώνια προς Βρυσίτσα Αλοννήσου

Στις “καλένδες” το έργο ασφαλτόστρωσης οδού από θέση Αλώνια προς Βρυσίτσα Αλοννήσου, προϋπολογισμού 271.901 ευρώ, καθώς λόγω ελλείψεων στη μελέτη, οι Τ.Υ. της Π.Ε. Μαγνησίας εισηγήθηκαν την διάλυσης της εργολαβίας και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρέπεμψε το θέμα στη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Μαγνησίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν για το θέμα έχει αρμοδιότητα η Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Σύμφωνα με την εισήγηση των Τ.Υ. της Π.Ε. Μαγνησίας, η Τεχνική Μελέτη του έργου ανατέθηκε από τον Δήμο Αλοννήσου σε ιδιώτη μελετητή με επιβλέπουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ) και εγκρίθηκε με την 12/18-2-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου.

Στις 21/1/2015 υπογράφηκε η σύμβαση με προϋπολογισμό προσφοράς 271.901,36 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αντικείμενο της εργολαβίας σύμφωνα με τη μελέτη είναι η διαμόρφωση- διαπλάτυνση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου συνολικού μήκους 1.810 μέτρων με σκοπό τη δημιουργία δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών ενεργειών του αναδόχου μετέβηκαν στην περιοχή του έργου την 5-3-2015 ο ανάδοχος από κοινού με την Υπηρεσία (Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα, επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους).

Από την επί τόπου στο έργο διαπιστώθηκε ότι η μελέτη δεν έχει λάβει υπόψη την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση της οδού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ουσιώδες ελλείψεις, που αφορούν κυρίως:

α) Στην αρχή του έργου προβλέπεται διαπλάτυνση της οδού ανάντη, στη θέση υφιστάμενου τοιχίου σημαντικού μεγέθους καθώς και αύλειου χώρου και οικοδομής που αντιστηρίζει και τα οποία δεν εμφανίζονται στη μελέτη ούτε υπάρχει τεχνική μελέτη για την αντιμετώπισή τους. Σημειώνεται ότι η πολύ μεγάλη κλίση του πρανούς κατάντη της οδού απαιτεί την εξεύρεση ιδιαίτερης τεχνικής λύσης.

β) Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση της διαπλάτυνσης της οδού που προβλέπεται στην μελέτη, ούτε γεωτεχνικός έλεγχος που θα προσδιόριζε το πραγματικό εύρος κατάληψης της οδού και θα επέτρεπε την αποφυγή τους.

γ) Δεν υπάρχει τεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου ρέματος στο τμήμα από τη Χ.Θ. 1+550 έως την Χ.Θ. 1+750 της οδού.

δ) Δεν ισχύει ότι δεν θίγονται ιδιοκτησίες που αναφέρεται στη μελέτη, δεν υπάρχει μελέτη απαλλοτρίωσης ούτε πρόβλεψη δαπάνης αποζημίωσης των επικειμένων (ελαιόδενδρα, περιφράξεις)που θίγονται από τη διαπλάτυνση της οδού . Επίσης δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα στην προσπάθεια για οικειοθελή παραχώρηση των ιδιοκτησιών. Η συμπλήρωση των παραπάνω ελλείψεων της μελέτης απαιτεί επιπλέον αδειοδοτήσεις από αρμόδια όργανα που είναι χρονοβόρες και κυρίως επιφέρει σημαντική αύξηση της δαπάνης κατασκευής του έργου με αποτέλεσμα την σημαντική υπέρβαση της προβλεπόμενης πίστωσης.

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την από 12-5-2015 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του αναδόχου, το από 26-11-2015 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου και το άρθρο 62 του .3669/2008 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και με δεδομένο ότι ο ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εισηγήθηκε την διάλυση της από 21/1/2015 σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Αλώνια προς Βρυσίτσα» με πρωτοβουλία του Φορέα κατασκευής του έργου.

Ωστόσο η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του θέματος και την παραπομπή του στην Νομική Υπηρεσία των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν για το θέμα έχει αρμοδιότητα η Οικονομική Επιτροπή.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Συνεργασία με επαγγελματίες αδειούχους πιστοποιημένους ψυκτικούς - https://t.co/GL74PT5ehT -

  • Διεξαγωγή Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων στη Μαγνησία #πανελλαδικέςεξετάσεις - https://t.co/uQbSVNTRUd -

  • Εθελοντική αιμοδοσία στην Κάτω Γατζέα #ΕθελοντικήΑιμοδοσία #ΚάτωΓατζέα - https://t.co/99dUuzrwsv -

"Αλιεύοντας" την είδηση