Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » «Στρατηγικοί Πυλώνες για την Βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες»
«Στρατηγικοί Πυλώνες για την Βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες»

«Στρατηγικοί Πυλώνες για την Βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες»

Ο Δήμος Σκοπέλου, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Α.Ε. , η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό εωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετείχε στην που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο με θέμα: «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες», με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER),  εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και πρόεδρο του Δ.Σ. Σκοπέλου Άγγελο Ξηντάρη.

Ο Δήμος,  μετά από συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους , προτίθεται να καταθέσει ώριμες και ολοκληρωμένες μελέτες, επιδιώκοντας την ένταξη τους στο πρόγραμμα και την χρηματοδότηση των έργων που ανήκουν στις παρακάτω Δράσεις – Υποδράσεις:

  1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή ς / υδατος στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών ς και υδατος.

  1. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.

  1. Υποδομές και για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.


Οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται με το ποσό των 900.000 €.

"Αλιεύοντας" την είδηση