Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Στο Δ.Σ. Σκιάθου επανέρχεται η άγονη συγκοινωνιακή γραμμή Σκιάθου –Κουκουναριών
Στο Δ.Σ. Σκιάθου επανέρχεται η άγονη συγκοινωνιακή γραμμή  Σκιάθου –Κουκουναριών

Στο Δ.Σ. Σκιάθου επανέρχεται η άγονη συγκοινωνιακή γραμμή Σκιάθου –Κουκουναριών

Στην κρίση που αντιμετωπίζουμε, η Δημοτική Αρχή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την των πολιτών, σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τη Δημόσια Υγεία, στοχεύοντας στην αποτροπή μετάδοσης του ιού εφαρμόζει ένα μεθοδικό και συντονισμένο σχέδιο για την προστασία των πολιτών. Στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση η Δημοτική Αρχή έχει να αντιμετωπίσει για τρίτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο το σοβαρότατο ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με το δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραχωρούμενης από την στον Δήμο Σκιάθου της άγονης συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου –Κουκουναριών.

Το θέμα έρχεται για τρίτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Απριλίου 2020, με υπαιτιότητα των παρατάξεων “Σκιάθος-Ενωμένη” και “Νέοι Ορίζοντες για τη Σκιάθο”.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Δημοτική Αρχή, και με αφορμή τη λήξη των μισθωτηρίων συμβάσεων σε περίοδο που εκκινεί η τουριστική κίνηση, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) εισάγοντας γραφείο δημοτικής συγκοινωνίας ,ώστε να γίνει πρόβλεψη θέσεων εποχικού προσωπικού. Με τον τρόπο αυτόν και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα παρέμεινε στον Δήμο το δικαίωμα χρήσης της γραμμής και η εκμετάλλευσή της θα γινόταν από τον ίδιο τον Δήμο ,όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 5 του π.δ.272).

Η απόφαση αυτή καταψηφίστηκε (αρ.26/2020) στερώντας ουσιαστικά τον Δήμο από το δικαίωμα χρήσης της γραμμής.

Στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή ζήτησε από την να διευκρινίσει εγγράφως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της άγονης γραμμής, ώστε να διαχειριστεί ο με σύννομο τρόπο την κατάσταση. Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας & Β. Σποράδων, Δωροθέα αΚολυνδρίνη, διαβίβασε το αρ.πρωτ.3577/10-2-2020 έγγραφο του τμήματος αδειών κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μετ/ρών & Επ/νιών Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιβεβαιώνοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια το θέμα της διαχείρισης της συγκοινωνιακής γραμμής εισήχθη για δεύτερη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο της ς των μισθώσεων σε ιδιώτες από τη στιγμή που ο δεν έχει δικαιοδοσία. Παρόλα αυτά η πρόταση καταψηφίστηκε πάλι (απ. Δ.Σ. 40/2020 ) και έγινε δεκτή η άποψη των παρατάξεων της αντιπολίτευσης “Σκιάθος Ενωμένη” και “Νέοι Ορίζοντες για τη Σκιάθο”, για της μίσθωσης από τον Δήμο στους ιδιώτες ενόψει νομοθετικής ρύθμισης που θα ψηφιστεί. Στη συνέχεια ακολούθησε η απόφαση (αρ. πρωτ 3349-12/3/2020) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η οποία ακυρώνει την απόφαση 40/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακόμη σε απάντηση εγγράφου της Δημοτικής Αρχής με θέμα το δικαίωμα εκμετάλλευσης άγονης γραμμής προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου ενημερώνει με το από 2/4/2020 -Β/13040/732/20, έγγραφο της πως “το δικαίωμα εκτέλεσης και εκμετάλλευσης συγκοινωνιακού έργου σε μεμονωμένα νησιά παραχωρείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κατ' αρχήν, σε δημοτικές επιχειρήσεις ή Α.Ε. των ενδιαφερομένων α΄ βαθμού. Σε περίπτωση που το εν θέματι έργο δεν αναληφθεί από τις επιχειρήσεις αυτές είναι δυνατή η ανάθεση του, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.”

Με αφορμή τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Απριλίου 2020, η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης “Σκιάθος ενωμένη” κατέθεσε αντιπρόταση στις 2 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την οποία ζητά να αποσυρθεί το θέμα διότι έχουν υποβληθεί δυο πρόσφυγες κατα της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, και πως αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα λύσει το πρόβλημα.

Να υπενθυμίσουμε πως το “πρόβλημα” το δημιούργησαν όσοι ψήφισαν εισ γνώση τους παράνομες παρατάσεις συμβάσεων 33.000 ευρώ για κάθε λεωφορείο.

Συνεχίζει σύσσωμη η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης ‘Σκιαθος Ενωμένη” να προτείνει την παράνομη παράταση συμβάσεων 33.000 ευρώ για κάθε λεωφορείο αγνοώντας τον νόμο και τις σχετικές έγγραφες υποδείξεις της αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Βόρειων Σποραδων, του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δηλώνω ευθαρσώς για μια ακόμη φορά την άρνησή μου να υπογράψω τέτοιου είδους συμβάσεις λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μου τη σχετική απαγορευτική νομοθεσία και σεβόμενος την ισχύ της. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει ως οφείλει να διοικεί τον τόπο με εντιμότητα, σύνεση και δικαιοσύνη. Αξίζει να αναφερθεί πως το διάστημα Σεπτέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2020 , παρά τις δαπάνες τα έσοδα του Δήμου αυξήθηκαν κατα 174.353 ,00 ευρώ.” δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου.

Το ιστορικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 & 5 του Ν.967/1979, ο Νομάρχης Μαγνησίας με την αρ.916/1986 απόφασή του παραχώρησε στον Δήμο Σκιάθου το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνίας στην άγονη γραμμή Σκιάθου-Κουκουναριών. Στο αρ.πρωτ.7949/30-1-2012 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποκρυσταλλώνεται το συμπέρασμα πως με την ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη παραχωρήθηκε μεν στον Δήμο το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνίας ,όχι όμως το δικαίωμα ούτε τυχόν εξουσιοδότηση του Δήμου παραχώρησης της συγκοινωνίας της άγονης γραμμής σε τρίτους. Σε περαιτέρω διευκρινίσεις που έδωσε το τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών ,Μεταφορών & Δικτύων (αρ.πρωτ.Β24622/2259/30-11-2011) προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 967/1979(ΦΕΚ Α272) λεωφορεία ΔΧ απαγορεύεται να μεταβιβάζονται. Το ΠΔ δε ρυθμίζει το θέμα της εκμίσθωσης των λεωφορεία ΔΧ .Σε κάθε περίπτωση έχουμε την άποψη πως η αρχή που παραχωρεί τη συγκοινωνία δεν είναι ο α βαθμού αλλά οικείος ΟΤΑ β βαθμού». Το 2011 ωστόσο ο Δήμος Σκιάθου, στηριζόμενος στην αρ.89/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αρ.1955/21-3-2011 Διακήρυξή του προχώρησε στην εκμίσθωση τριών (3) λεωφορείων κυριότητας του Δήμου καθώς και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών για επτά (7) έτη. Η αρ.62/2011 απόφαση της Ο.Ε. ενέκρινε τα πρακτικά της διεξαγωγής της δημοπρασίας και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της ανωτέρω συγκοινωνιακής γραμμής κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένους πλειοδότες. Όμως, κατά τον έλεγχο νομιμότητας (αρ.1152/44523/25-2-2011απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας) η απόφαση της Ο.Ε. βρέθηκε νόμιμη μόνο κατά το μέρος που αφορούσε αποκλειστικά την εκμίσθωση των οχημάτων . Ενώ, λοιπόν ,στην παρούσα φάση κατέστη σαφές πως η διαχείριση της συγκοινωνιακής γραμμής δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου ,ωστόσο η εκμίσθωση υλοποιήθηκε και η γραμμή γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιώτες. Επιπλέον, η Ο.Ε. με την 18/2014 απόφασή της ψήφισε την αποδοχή της δωρεάς λεωφορείου από ιδιώτη που έχει υπογράψει συμφωνητικό μίσθωσης με τον Δήμο σε εκτέλεση σχετικού όρου της σύμβασης ,αλλά κατά τον έλεγχο νομιμότητας (αρ.πρ.1130/50776/31-3-2014) βρέθηκε νόμιμη αποκλειστικά μόνο ως προς το μέρος που αφορούσε την πράξη αποδοχής της δωρεάς του οχήματος ενώ επισημαίνει πως για την εκτέλεση της διαχείρισης της συγκοινωνίας ισχύουν α) οι διατάξεις του ΠΔ 967/79 ,β) τα διαλαμόμενα στα α.π.Β-24622/2259/30-11-2011 & Β-12219/909/14/17-3-2014 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών ,Μεταφορών & Δικτύων . Αδιαφορώντας για την ακυρότητα όλων των αποφάσεων από την ανώτερη αρχή σχετικά με τη διαχείριση της γραμμής, το Δημοτικό Συμβούλιο με τη λήξη της εφταετούς μίσθωσης έλαβε την αρ.68/2018 απόφασή ,με την οποία ενέκρινε την παράταση των μισθώσεων στους ιδιώτες για ένα επιπλέον έτος ως τις 16/5/2019. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας ακύρωσε την ανωτέρω απόφαση (αρ.1133/65345/23-5-2018 ). Στη συνέχεια ο Δήμος Σκιάθου άσκησε προσφυγή με αίτημα την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βασιζόμενος σε τρεις λόγους: 1)το έννομο συμφέρον ,2) την ακυρότητα της προσβαλλόμενης λόγω νομίμου προβλέψεως παράτασης της ισχύος των μισθωτικών συμβάσεων και 3) την αναστολή εκτέλεσης λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, δεν έγινε καμία μνεία στην παρούσα προσφυγή αν ο Δήμος είχε ευθύς εξαρχής το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τη συγκοινωνιακή γραμμή, ενώ αυτός ήταν ο πρώτος λόγος ακύρωσης της απόφασης 68/2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Συνεπώς με την αρ.14/2018 απόφασή της η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 αποφάσισε «να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή η από 1/6/2018 προσφυγή του Δήμου Σκιάθου κατά της 1133/65345/23-5-2018 απόφασης του Συντονιστή». Η ίδια αντιμετώπιση του ζητήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίστηκε με τη λήψη της αρ.113/2018 απόφασης Δ.Σ .Σκιάθου & της αρ.81/2019 με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος εκμίσθωσης στους ιδιώτες για ένα ακόμη έτος ως τις 16/5/2020.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση