Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Προβολή της Σκιάθου στο μετρό του Λονδίνου
Προβολή της Σκιάθου στο μετρό του Λονδίνου

Προβολή της Σκιάθου στο μετρό του Λονδίνου

Στο θα προβληθεί η , μετά από που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”, αποφασίστηκε να ανατεθούν στον ανάδοχο οι που απαιτούνται για την   της Σκιάθου μέσω διαφήμισης στο που θα πραγματοποιηθεί για δύο εβδομάδες (10 – 23/02/2020) μέσα στο μήνα Φεβρουάριο έναντι του ποσού 22.320,00 , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη , ο δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής ς προς αυτόν κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά το πέρας της παροχής της υπηρεσίας, με την έκδοση τιμολογίου από την δικαιούχο εταιρεία και κατόπιν έκδοσης εντάλματος πληρωμής.

"Αλιεύοντας" την είδηση